Hva kjennetegner rettferdig testing?

Testing Treatments

Nettsiden «Testing treatments» handler om hvordan vi kan si at en behandling er bedre enn en annen, det vil si hva som utgjør en rettferdig test av behandlingseffekt.

 «Testing treatments» ønsker å bidra til forståelse for hvorfor det er viktig å teste behandlinger nøye, kunne gjenkjenne pålitelig forskning og hva du kan gjøre for å bidra til å sikre at forskning har en større sjanse til å være relevant for deg og andre. På nettsiden finner du blant annet illustrerende og morsomme videoklipp fra YouTube under TT extras som forklarer prinsippene i boken.

Nettsiden er oversatt fra den engelske versjonen med samme navn, og ble lansert på Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 21.11.13. Boken «Testing treatments» kan lastes ned i PDF-format fra nettsiden.

«Forskning ved fjæra» – Holmsbu 27.-31.mai 2013

SMH deler hvert år ut reisestipend i bidrag til å komme seg på konferanser og kurs. I bytte ønskes det et skriftelig bidrag til bloggen eller Bibliotekforum. Her følger Kirsten Christiansens betraktninger etter å ha vært på workshopen Forskning ved fjæra;

27.- 31.mai var ca. 100 deltagere og et stort antall arrangører, foredragsholdere, tutorer osv., samlet på Holmsbu for å lære om Kunnskapsbasert praksis. Det var den 14. workshopen om dette tema i Nasjonalt senter for Kunnskap i Helsetjenesten sin regi.

Det var en særdeles hyggelig opplevelse å delta. Vi bodde 3-4 personer sammen i hyggelige småhus, med flott utsikt over sjøen. Faglig var det også flott å være til stede, med passe fordeling mellom plenumssesjoner og workshop i gruppe. Vi hadde en fast gruppe hele uken –godt å kunne forholde seg til de samme personer framfor å stadig bytte.

collage3

Les mer »

Kunnskapshåndtering – artikler på norsk

Det siste nummeret av Norsk epidemiologi (årgang 23, nummer 2) er et temanummer om kunnskapshåndtering. Atle Fretheim fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) er gjesteredaktør og alle artiklene er skrevet av ansatte på Kunnskapssenteret.

Bibliotekarene har bidratt mye, både med egne artikler om litteratursøk og informasjonskilder, og som medforfattere på andre artikler.

Ellers er det mange nyttige artikler om blant annet systematiske oversikter av ulike typer, gradering av kvalitet på dokumentasjon, metodevurderinger, helseøkonomiske vurderinger, implementeringsforskning m.m. Artiklene kan for eksempel brukes til egenstudier, i kurs og som litteraturtips på egne nettsider.

Det hele er fritt tilgjengelig på tidsskriftets nettside.

Kurs i kunnskapsbasert praksis hjalp sykepleiere

Det er fort gjort å glemme at kunnskapsbasert praksis er et forholdsvis nytt begrep i norsk helsevesen. Mange sykepleiere har fått sin sykepleierutdanning før KBP ble innført som et ledd i undervisningen.

Sykepleiergruppa ved Telemark rehabiliteringssenter bestemte seg for å gjøre noe med dette. De satset på nettkurset http://www.kunnskapsbasertpraksis.no for å gi et bedre grunnlag for å jobbe kunnskapsbasert. Som et resultat har de ikke bare fått en felles forståelse for KBP, men også økt interesse for å lese forskningslitteratur.

Les mer på: http://www.sykepleien.no/fagutvikling/fagartikkel/1139568/nettkurs-vekket-interessen-for-forskning

Med Ebsco-stipend til Roma?

eahil2014_home

EBSCO deler ut stipend til EAHIL-konferansen i Roma i 2014

11. – 13. juni 2014 er det EAHIL-konferanse i Roma. Peter Morgan, tidligere president av EAHIL inviterer til å søke reisestipend.

Søknadsfrist er 7. januar 2014

The EAHIL Executive Board is pleased to announce the availability of EAHIL-EBSCO Scholarships to be awarded to worthy individuals to attend the EAHIL Conference in Rome on 11-13 June 2014
The scholarships, which are partly sponsored by the generous support of EBSCO, will each be 500 euros maximum.  The Board hopes to award a minimum of six scholarships, but reserves the right not to award the full number of scholarships if there are insufficient applications of the required standard.

Applications must be made using the online application form which is now available.  Applications must be submitted online not later than the closing date of 7 January 2014.

Eligibility:

  • Applicants must not previously have received a scholarship or registration award from EAHIL
  • Applicants should still be getting established in the profession
  • Scholarships are not awarded to members from the country hosting the conference (Italy)
  • Successful applicants will not be eligible for any concurrent fee waiver offered to specified participants at the conference

Please note that all applications will be considered in confidence.  They must comply with the eligibility criteria stated above, and will be judged on the merits of the case submitted by each applicant.

The EAHIL Executive Board will notify successful applicants not later than 20 January 2014.

(NB The timetable for Conference registration will be: Registrations open: 1 March 2014.  Deadline for early registration: 31 March 2014.  Last day of registration: 30 April 2014.)

If you have any queries about the application process please address them to either Suzanne Bakker, EAHIL Secretariat Supervisor s.bakker@nki.nl or Peter Morgan, EAHIL Past President pbm2@cam.ac.uk

Språkverktøy for fremmedspråklige pasienter

Det er ikke alltid man har en tolk i nærheten når man skal snakke med pasienter, og en pasient kan fort bli forskrekket hvis han tror han mangler hjerne i stedet for jern.

Helsebiblioteket har laget en oversikt over tilgjengelig fremmedspråklig pasientinformasjon som kan være til hjelp.

Flere språkverktøy:  http://www.helsebiblioteket.no/verkt%C3%B8y/spr%C3%A5kverkt%C3%B8y

Hvordan kan vi innføre kunnskapsbasert praksis i sykehus?

Mange er enige om at behandling på sykehus bør være kunnskapsbasert. Men hvordan gjør man det i praksis?
En litteraturgjennomgang fra 2011 peker på visse fellestrekk som kan hindre innføring av kunnskapsbasert praksis i sykehus: Lokale barrierer mot KBP, mangel på ressurser i form av utstyr og tid, problemer med å gjennomføre kompetanseheving blant personalet og manglende fokus på endringsledelse.

Les mer: http://www.sykepleien.no/forskning/forskningsartikkel/665528/hvilke-strategier-er-effektive-ved-implementering-av-kunnskapsbaser-praksis-i-sykehus