SMH 60 ÅR – Fagdag 15/11-2013

Margrethe B. Søvik fikk stipend for å reise på SMHs 60-årsfeiring. Her er hennes oppsummering av fagseminaret;

Som takk for reisestipend har jeg skrevet en kort rapport fra SMHs 60-årsfeiring med fagdag på Kunnskapssenteret 15/11. Sentralt for hele dagen sto SMH-bibliotekarenes spesielle stilling som en gruppe bibliotekarer med et unikt og stabilt – og etter hvert «gammelt» – nettverk. Gro Jamtvedt fra Kunnskapssenteret ønsket velkommen med å understreke at bibliotekarene er bærebjelker for det kunnskapsbaserte og påpekte at hennes avdeling hadde vært hjelpeløse uten grundige og gode litteratursøk i bunn. Senere på dagen guidet Patricia Flor fra Høgskolen i Telemark oss gjennom SMB/SMHs historie i foredraget SMH som kompetanseutvikler: Hva har vi oppnådd, hvor går vi? Mange arbeider i små bibliotek eller er alene på jobben, og da er det godt å ha et nettverk å støtte seg til. Som flere andre nevnte i løpet av fagdagen må mange av oss være både spesialister og generalister – og da er SMH med sine kurs, fagdager, reisestipend og gode kolleger bra å ha.

Ellers var det tre temaer som gikk igjen i løpet av dagen, som alle har profesjon og kompetanse som fellesnevner:

–       Forskning (forskerstøtte – mer egen forskning)
–       Tverrfaglighet (samarbeid – nye partnerskap)
–       Teknologi (ikke-tradisjonelle tjenester – formidling)

Et tema som gikk igjen i flere av dagens foredrag var forskning og forskjellige aspekter av dette. Spesielt Mariann Mathisen fra Sykehuset i Vestfold var innom dette da hun snakket om Bibliotekarer i kunnskapsbasert praksis. Hun hadde gått systematisk til verks og gått gjennom artikler om bibliotekarens forskjellige roller i KBP, fra undervisning, til søk og så mer i retning av forskning. Hun sa blant annet at vi ikke bare skal fungere som forskningsstøtte (hvilket vi jo gjør, kanskje mer enn mange andre bibliotekarer), men at vi bibliotekarer selv bør drive mer med forskning innenfor vårt eget område. Kanskje bør vi også se mer på KBP som rammeverk for egen praksis? En av artiklene hun refererte til var The role of the information specialist in the systematic review process: a health information case study av C. A. Beverley, A. Booth & P. A. Bath (2003) som beskriver hele ti forskjellige roller bibliotekaren/ informasjonsspesialisten kan ha (i forbindelse med systematiske søk). Vi kan være alt fra prosjektleder til søkeekspert, referansehåndterer og rapportskriver, med en mulig rolle nummer elleve som tillegg: som forsker selv.

(En oppfordring til alle som er involvert i forskning på en eller annen måte, som har startet eller tenker på å starte små eller store prosjekter kommer her: Skriv en liten bloggpost og informer oss andre som hva som er på gang!)

Mariann Mathisen pratet også om egne erfaringer av å være en mer aktiv partner i artikkelskriving, noe Monica Stolt Pedersen var inne på senere: Vi skal kanskje ikke «bare» hjelpe til med systematiske søk, men faktisk også i større grad se oss som medforfattere.

Tverrfaglighet og samarbeid var sentralt hos Elin Opheim og Monica Stolt Pedersen fra Sykehuset Innlandet som inviterte til et skikkelig party med pasienter, helsepersonell og leverandører i foredraget med den litt kryptiske tittelen Ingen vet hvor bibliotek(h)aren hopper, men snart vet vi hva reven sier: Fremtidsvyer for medisinske bibliotek. Vi samarbeider allerede på bred front med forskere, studenter, helsepersonell og pasienter, men må inngå allianser og kanskje også lete nye partnerskap? Vi har en unik kompetanse, men må fornye oss gjennom samarbeid med andre. Dette kan være sånne ting som for eksempel samarbeid med utdanningen for å bli mer tverrfaglige, med leverandører for å kunne bestille og forhandle oss frem til tjenester vi virkelig har bruk for, og med fakultetene og forskerne for å forstå deres behov i enda større grad.

Eystein Gullbekk og Therese Skagen fra UiO fokuserte hele sitt foredrag Forskningsstøtte i endring: En ut-av-boksen-opplevelse på nettopp bibliotekarens rolle i støtte til forskere og koblet dette til tverrfaglighet og samarbeid. Det kan i seg være en utfordring å jobbe tverrfaglig ettersom ikke alle er enig om hva tverrfaglig innebærer eller kjenner til hvordan andre fagområder jobber og tenker. En løsning på å lære seg mer om det andre holder på med er å hospitere eller, som Monica Stolt Pedersen også nevnte, å delta på «de andres» fagkonferanser (som hun skriver om i Bibliotekforum 7/2013). Gullbekk og Skagen snakket også mye om profesjonen og kompetanse, hvordan vi må lære oss å «brette boksen» på nytt gjennom å fokusere på hva vi faktisk kan og synliggjøre dette. Vi må ta hjelp av andre for å få input til hva de trenger og granske oss selv for å kartlegge kompetanse og våge å si ja til nye oppgaver og nye utfordringer.

I sitt foredrag Med biblioteket i lomma. Bibliotektjenester for fremtiden snakket Hege Underdal fra Helsebiblioteket spesielt om en av disse nye samarbeidspartnerne som Helsebiblioteket har brukt: fyrer som har lue på inne. Hun pratet om ny teknologi og ikke-tradisjonelle bibliotektjenester. Vi fikk høre om de nye appene Helsebiblioteket har vært med og utviklet, og erfaringene de har tatt med seg fra dette arbeidet. En oppfordring til oss alle er å tenke nytt – og uten for boksen – rundt formidling og markedsføring, der vi også må huske på å markedsføre oss selv og vår kompetanse.

Dagen ble avsluttet i godt lag med god mat, to store bløtkaker, og taler av tidligere ledere Hilde Strømmet og Elisabeth Buntz, og nåværende nestleder Irene Hunskår, Haraldsplass diakonale høgskole.

20131115_1927

Takk for laget!

Hilsen
Margrethe B. Søvik
Høgskolen Betanien, Bergen.

Skriv en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s