Med bøker og strikkeluer til Malawi. Økonomisk støtte til bibliotek i utviklingsland i 2012 og 2013

av Irene Hunskår, hovedbibliotekar,
Haraldsplass diakonale høgskole og Haraldsplass diakonale sykehus

På årsmøtet i mars 2012 kom det forslag om å sette av en sum på budsjettet til støtte til bibliotek i vanskeligstilte land, og det ble vedtatt å sette av kr. 10.000 på budsjettet. Styret jobbet videre med saken og i løpet av høsten 2012 ble det bestemt at midlene skulle gå til biblioteket på Nkhoma sykepleieskole – Nkhoma College of Nursing.

NBFs Solidaritetsfond/ Internasjonalt utvalg i Norsk bibliotekforening har i mange år finansiert utdanning av bibliotekarer i Malawi, både grunnutdanning lokalt og ved å koste masterutdanning for to bibliotekarer i Botswana. I forbindelse med 100 års jubileet til NBF høsten 2013, ble det samlet inn penger til datamaskiner til bibliotekstudentene i Malawi. Se fakta og kart over Malawi

Det var derfor naturlig at SMH ville støtte et medisinsk bibliotek i Malawi og delta i å støtte opp under det arbeidet som allerede er gjort i Malawi. For 2013 bevilget SMH også 10.000 kroner til bibliotek i vanskeligstilte land, derav 1000 kr gikk via NBFs sitt jubileumsinnsamling. Resten av summen er brukt til mediekjøp til Nkhoma College of Nursing.

Byen Nkhoma ligger 6 mil utenfor hovedstaden Lilongwe. Selve byen Nkhoma har bare 1000 innbyggere, og ligger på en slette ca 1200 m.o.h. Byen har et omland på over 60.000 innbyggere fordelt på 243 landsbyer med 11 ulike helsesentre/helseklinikker. Valget av Nkhoma College of Nursing ble gjort utifra hensyn til hvordan bidraget best mulig kunne komme til nytte og der det var mulig for lokalkunnskap og oppfølging av den økonomiske støtten. Haraldsplass diakonale sykehus i Bergen har hatt et samarbeidsprosjekt med det lokale sykehuset – Nkhoma Hospital – som har gått i noen år. Sykehuset i Nkhoma er nesten 100 år gammelt, og ble etablert av sørafrikanske misjonærer. Formålet med prosjektet er å bidra til å heve sykepleierkompetansen ved sykehuset. Det er utveksling av sykepleiere begge veier for 1 år om gangen. I tillegg sendes det ressurspersoner fra Haraldsplass hvert år for kortere oppdrag. Prosjektet blir finansiert av Fredskorpset og varer til 2015. Høsten 2012 skulle Malawi-koordinatoren fra Haraldsplass, Marit Nergaard Aas, besøke Nkhoma i 5 uker, og det ville derfor være mulig å overbringe, hjelpe til med eventuelle kjøp og se til at pengene ble brukt etter intensjonen. Marit Nergaard Aas er pensjonert høgskolelektor fra Haraldsplass diakonale høgskole, og har god kjennskap til sykepleiefaglig litteratur.

Det ble laget et høytidelig oversendelsebrev som skulle overrekkes til rektor ved Nkhoma College of Nursing – se bilde av brevet:     Brev om gaven

. Rektor og Marit
Bilde av rektor Vennie Arcado og Marit Nergaard Aas med avtalen.

Nkhoma College of Nursing har 136 studenter og 25 ansatte. Sykepleierutdanningen i Malawi er 3-årig, med 2 år opplæring i sykepleie og det tredje året spesialiserer studentene seg i jordmorfaget. Biblioteket har omtrent 2000 bøker.

Skolen i Nkhoma har egen bibliotekar, Ms Brenda Kumwenda, utdannet i «Library and Information Science» fra Mzuzu University i 2010, og har jobbet på biblioteket siden august 2012.  Biblioteket bruker biblioteksystemet KOHA – det samme som Deichmanske bibliotek har valgt å gå over til.

Hva er pengene brukt til?

For 2012 ble det kjøpt inn 33 bøker og 2 CD-rom. Dette gir en snittpris på ca 333 NOK når en tar med forsendelsesomkostningene. Bøkene er kjøpt via nettbokhandlene Talc og Amazon.  Talc (Teaching-aids At Low Cost)  lenke:   http://www.talcuk.org/  er en ideell organisasjon i England som har som mål å fremme bedre helse blant barn ved å utvikle og selge pedagogisk materiale tilpasset ulike verdensdeler og til en overkommelig pris. De publiserer materialet sitt på både engelsk, spansk og mange andre verdensspråk, og i tillegg er materialet tilpasset behov og det teknologiske nivået som er i mange land.  En av deres bestselgere er boken «Where there is no doctor». Lenke: http://www.talcuk.org/books/where-there-is-no-doctor-african-edition.htm

Open Shelf Collection

Det er et problem å finne bøker som er tilpasset lokale forhold. Mye av sykepleielitteraturen på engelsk er for teknisk avansert til bruk i vanlige sykehus i Afrika, der det er lite avansert utstyr. Innkjøpene som er gjort etter ønske fra ansatte og bibliotekaren på Nkhoma College of Nursing er gjort med fokus på obstretikk/spebarn, etikk og kommunikasjon, i tillegg til vanlig sykepleiefaglig litteratur. For 2013 fikk vi tilsendt ønskeliste og har bestilt bøkene via Amazone og det sør-afrikanske forlaget/nettbokhandelen JUTA.

Tilslutt utdrag fra en epost sendt fra Brenda Kumwenda:

Here is a brief Description of our Library :
Nkhoma college of Nursing Library is a relatively small library but enough comparing with the user community. It has approximately 2 000 books. It has four areas; Open Collection area, Reserve Collection area, Reading area (which has Carrels) and the Computer room. The computer room has 20 computers, but only 4 are working, the rest are on and off; and these computers are of old models (type of computer). The reserve area is also being used as a lending area and information desk. There is also one office room which is meant for the librarian. The Library serves 136 Students and 25 Staff members; a total of 161 users.

I have worked in this library for about 6 months now; I started work on 6th August 2012. I did my scholarship in Library and Information Science at Mzuzu University here in Malawi, from 2007 up 2010. And I officially graduated with a Bachelors degree in May 2011.

On the system of classification, we are using Dewey Decimal Classification (DDC). And for cataloguing, we are using card catalogues; I should say I have just started working on them as I already said earlier on that I started working some months ago. Actually there were not in use when I joined this library.

The Open source software (koha- free software for libraries) is also being used but we are working offline, which is making our work tougher because we have to enter each and every record of a particular library material (book).

Concerning internet, the problem is permanent ; actually the management has been trying its best to seek for assistance from well wishers, but at the moment I should say the problem is not yet solved.

The problem of internet is also making our users to be unable to have access to up-to-date information materials like electronic journals. So they are confined to books only which are not as latest as e- journals. The problems are many but that is all I can say at the moment. Your assistance will be highly appreciated.

Yours faithfully, Brenda Kumwenda.
Head of the Library.

Hvor kommer så strikkeluene inn i bildet?

SANYO DIGITAL CAMERA

Alle nyfødte på Nkhoma Hospital får en strikkelue i gave. Det er fortsatt stor barnedødelighet i Malawi av ulike årsaker. Siden Nkhoma ligger så høyt oppe (1000 m.o.h.) er det forholdsvis kaldt om natten og deler av året.

De fleste barn blir båret av sine mødre på tradisjonelt vis inntil kroppen til moren, og det medfører at hodet stikker ut av kledet?? Og fører til stort varmetap. Mange spebarn dør derfor av lungebetennelse i løpet av de første årene. For å forhindre dette, får de nyfødte en strikkelue i ull for at de skal holde seg varme. Og her kommer et opprop om å bidra til «Luestrikking for Nkhoma». Det blir født omtrent 5000 barn i området i løpet av året – det er omtrent like mange som på Haukeland sykehus. Det trengst derfor mange luer – hermed er utfordringen gitt: Finn fram strikkepinner og restegarn om du har! Oppskriften er enkel og rett fram. Se egen bloggpost for oppskriften.

Eventuelle strikkebidrag kan sendes til meg på Haraldsplass Diakonale sykehus.
Vi samler opp fra strikkende bestemødre, studenter, pasientvenner og andre som gjerne vil bidra.

Oppskrift på strikkeluer

nyfødt med strikkelue 2

Garn; Tynt ullgarn, feks babyull
Legg opp 74 på pinne nr. 2, 5.

Strikk vrangbord frem og tilbake 6 pinner .
Strikk deretter alle pinner rett ( rillestrikk ) til arbeidet måler ca 12 cm.

Fell slik:
Strikk 3 m rett, deretter 2m sammen . Gjenta ut pinnen. Strikk 4 omganger rett.
Strikk 2 m rett, deretter 2m sammen . Gjenta ut pinnen. Strikk 4 omganger rett.
Strikk 1 m rett, deretter 2m sammen . Gjenta ut pinnen. Strikk 4 omganger rett.
Strikk 2 m sammen . Gjenta ut pinnen

Bryt tråden. Dra den gjennom de resterende maskene og snurp sammen.
Sy luen sammen bak. La være igjen en åpning på ca 8 cm.
Tvinn to snorer som festes i hver side