Viktig tema i neste nummer av Journal of EAHIL – kan DU bidra?

De som står på EAHILs mailliste vil ha fått invitasjonen under, om å skrive artikler om framtidens bibliotekar. Dette er et viktig tema som fortjener mange innspill, små som store.
Vi er i et landskap i rivende utvikling, vi som er i medisinske og helsefaglige bibliotek. Kompetansen vår blir mer og mer etterspurt samtidig som enkelte fremdeles tror at «alt ligger jo (gratis) på nett». Hvordan planlegger vi å møte framtiden i forhold til undervisning, samlingsutvikling, lokaler og så videre?

The December issue for 2014 will have as its theme The librarian of the future . 

The Editorial Board would welcome any articles on this theme and also any other articles relating to  Health Information and Libraries. The deadline is the 15th November 2015

Please read the Instructions to Authors before sending in your articles to:

Sally Wood-Lamont – Chief Editor:  sallywoodlamont@gmail.com

or

Federica Napolitani-  Assistant Editor:   federica.napolitani@iss.it
We look forward to hearing from EAHIL members
Sally Wood-Lamont

Medforfatterskap?

Medical Library Association (MLA) har en epostliste spesielt beregnet for de som jobber med avanserte søk. Det er mye å lære av diskusjonene, og lista anbefales absolutt for de av oss som søker mye.

En av sakene de har tatt opp i høst er hvorvidt medforfatterskap tilbys når bibliotekarer bidrar til systematiske oversikter. Det er varierende praksis på dette, både etter grad av deltakelse og i forhold til hva bibliotekaren selv ber om. Det hadde vært interessant å høre hvordan praksis er her i Norge, i og med at det påpekes i diskusjonen at det vil være ulik praksis i ulike land.

http://pss.mlanet.org/mailman/listinfo/expertsearching_pss.mlanet.org er adressen om du skulle ønske å abonnere på lista. Arkivet er kun åpent for medlemmer av lista.

OvidSP Search History Launcher

Hvis man har en søkestrategi i en Word-fil som man ønsker å bruke videre i Ovid-basene kan det være tungvint. I stedet for å lime inn én og én linje er OvidSP Search History Launcher (http://demo.ovid.com/demo/ovidsptools/launcher.htm ) mye enklere og raskere.

Velg først riktig kode for basen søket er gjort i. Hvis du ikke velger samme database blir det tull. Kodene finner du i lenken til høyre for feltet («click here»).

Har du en Expert Search-konto skriver du inn dens brukernavn og passord. Hvis ikke kan du hoppe over disse feltene.

Slett det som allerede står i søkefeltet, og lim så inn din søkestrategi. Den må være uten linjenummer og antall treff, kun selve søkestrategien. Klikk så på «Send forespørsel» og vent litt. Det kan ta litt tid. Søket kommer opp i den Ovid-basen du valgte.

Search History Launcher kan også brukes til å redigere litteratursøk enklere enn i Ovid. Du kan eksportere søket til en Word-fil, og deretter redigere i Word. F.eks. flytte linjer, legge til linjer, legge til søkeord, redigere søkeord, bruke søk og erstatt for å endre fra .mp. til .tw. osv. Når du er fornøyd med den nye søkestrategien lim den inn i søkefeltet og klikk på «Send forespørsel».

 

Sølvi Biedilæ
Spesialbibliotekar
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP)

ALTMETRICS – et av flere diskusjonstema på sommerens EAHIL

Mens vi i alle år har forholdt oss til impact factor og sådant mer, har det i løpet av de sosiale medienes fremvekst vokst fram nye muligheter for målinger, denne gangen på artikkelnivå.

De sosiale medienes inntog har gjort omtaler og lenker  langt enklere å formidle. Først og fremst via Twitter, LinkedIn, de ulike bloggplattformene og Facebook. Og der lenkes det naturligvis til den enkelte artikkel, eller andre format for den saks skyld. Dette kan telles. Dermed kan det også spores hvor det gir best effekt å videreformidle informasjon, og i hvilken form. Nettet tilbyr et hav av ulike formidlingskanaler, og en kjapp liten omtale på den riktige bloggen eller informasjonssiden kan avstedkomme mange ekstra klikk. Dette kan så lede til et høyere siteringstall på sikt.

I løpet av EAHIL14 var det både en videreutdanningsklasse i forkant av selve konferansen, presentasjon under selve konferansen (anbefales, veldig grei intro!) og postere som var fokusert på dette temaet. Og på Twitter og i pausene gikk diskusjonen på om hvorvidt dette var nyttig eller brysomt – kanskje endog fullstendig feil spor å satse på? Mulighetene for å få opp statistikken til hver enkelt artikkel på tvilsomt grunnlag var et av de store ankepunktene, manipuleringsmulighetene er jo mange.

De diskusjonene vil ikke jeg begi meg inn på. Men jeg synes vi skal ta opp til vurdering om det er noe vi skal bekymre oss om fra bibliotekets ståsted?

Ja, mener åpenbart flere, som tilrettelegger ved å klargjøre referansene og de tilhørende arbeidene til alle sine ansatte ut på en av plattformene som gjør dette mulig, som CiteULike og Mendeley.
Det finnes ulik programvare, noe gratis og noe dyrt, noe enkelt og noe med mye ulik funksjonalitet. Noen av aktørene finner du her:

Oppmerksomme sjeler har kanskje lagt merke til at Cochrane’s artikler, og for den saks skyld store deler av  Wiley’s artikler har fått en fargerik ”smultring” (engelsk «donut») over sammendraget sitt. Dette er Altmetric.com sitt symbol, og de ulike fargene viser hvilket medium som har referert. Blått for Twitter, gult for blogger, rødt for ”mainstream media sources” osv.

EBSCO har kjøpt opp Plum Analytics, som leverer PlumX. I tillegg til å se på artikler,teller PlumX  også alt fra patenter til postere, fra intervjuer til kildekode. De bruker en lyseblå ”solstrålesirkel” (engelsk «sunburst») i sin grafikk.Bedre norsk term mottas forøvrig med takk!

ImpactStory er et non-profit firma, og fokuserer på den enkelte forsker. Det koster en forsker 60 $ i året å ha en profil som viser hvilken ”impact” man har. De går bredt ut i forhold til ulike formater, og har fokus på åpen kildekode, samt på bevisstgjøring rundt mulighetene for deling og spredning som nettet gir.

PLOS ALM (ALM står for Article Level Metrics) har ikke oppdatert nettsiden Google gir deg øverst det siste året, men i følge en post på PLOS blogs 2. september i år, er det like fullt i aktivitet. Det ser ut for at arbeidet følges opp via denne siden i stedet, og på Twitter har de god oppdateringsfrekvens.

Det finnes en del artikler på temaet altmetrics allerede. En av de tidligste er fra NEJM i 1991, som analyserte artikler som ble sitert i New York Times, og tilsvarende som IKKE ble sitert mens avisen var i streik. Ordet kom til i 2010, i en tweet fra Jason Priem. For den som har lyst til å se på nyere artikler på temaet, anbefaler jeg referanselisten til engelsk Wikipedias artikkel om altmetrics.