Program, papirer og påmelding. Det er tid for årsmøte i SMH.

Førstkommende onsdag, 25.mars, holdes SMHs årsmøte i Helsedirektoratets lokaler i Oslo. Dersom du vil være med på dette er det viktig at du melder deg på i aktivitetskalenderen slik at vi vet hvor mye mat vi skal bestille også er det adgangskontroll i Helsedirektoratet. Årsmøte og medlemsmøte er gratis.

Program:
Kl. 1600-1630 – Matservering med pizza
Kl. 16:30 – Årsmøtet starter
Saksliste:
1. Konstituering, valg av møteleder og referenter
2. Årsmelding 2014
3. Revidert regnskap 2014
4. Forslag til Virkeplan 2015
5. Budsjettforslag 2015
6. Innkomne forslag
7. Valg

Sakspapirer

Etter årsmøtet fortsetter vi med uformelt medlemsmøte der styret orienterer om noen av sakene det jobbes med:

  • SMH-dagene 2016
  • Videreutdanning for medisinske bibliotekarer
  • Støtte til bibliotek i vanskeligstilte land

Utsikt Helsedirektoratet
Også får du se en flott utsikt over Oslo!

Vel møtt!