Søk til mini-metodevurderinger og fagprosedyrer

Skal du gjøre søk til mini-metodevurderinger eller fagprosedyrer? Her får du råd!

Om mini-metodevurdering

Mini-metodevurdering er et beslutningsstøtteverktøy som benyttes i helseforetakene når det vurderes å innføre nye metoder (utstyr og prosedyrerelatert diagnostikk og behandling). En mini-metodevurdering består av et skjema i tre deler hvorav første del inneholder søk etter kunnskapsgrunnlag og helseøkonomiske evalueringer. Mer informasjon om mini-metodevurdering finnes på www.minimetodevurdering.no.

Søk til mini-metodevurderinger

Søket bør alltid gjøres av bibliotekar, eller i samarbeid med bibliotekar, etter en bestemt metode. Om ønskelig kan søkestrategiene sendes til Sari Ormstad i den nasjonale ressursgruppen for mini-metodevurdering for fagfellevurdering før søket gjennomføres. Mini-metodevurderingsskjemaet, inkludert søkedelene, revideres i løpet av 2015. Ta gjerne kontakt med Sari Ormstad hvis du vil vite mer om søk til mini-metodevurderinger.

Om fagprosedyrer

Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer er et samarbeidsprosjekt der heleseforetak deler på jobben med å lage kunnskapsbaserte fagprosedyrer. Prosedyrene utvikles etter en bestemt metode og ferdige prosedyrer deles på www.fagprosedyrer.no slik at andre helseforetak kan ta dem i bruk. Alle helseforetak som er medlemmer i nettverket har en representant i prosedyrenettverkets råd og i prosedyrenettverkets bibliotekargruppe.

Søk til fagprosedyrer

Søket skal gjøres av bibliotekar, eller i samarbeid med bibliotekar, etter en bestemt metode. Om ønskelig kan søkestrategiene sendes til Hilde Strømme for fagfellevurdering før søkene gjennomføres. Metoden for utvikling av prosedyrer, inkludert metoden for søk, blir revidert i løpet av 2015. Ta gjerne kontakt med Hilde Strømme hvis du vil vite mer om søk til fagprosedyrer.

Kurs

Ved behov kan vi tilby kurs i søk til mini-metodevurdering og fagprosedyrer etter at metodene er oppdatert.

Sari Ormstad, forskningsbibliotekar, Kunnskapssenteret
Sari Ormstad, forskningsbibliotekar, Kunnskapssenteret
Hilde Strømme, seniorrådgiver, Kunnskapssenteret
Hilde Strømme, seniorrådgiver og bibliotekar, Kunnskapssenteret