HLA Online Journal Club

Det å skulle sette av tid innimellom undervisning, skrankevakter, opplæring, påfylling av skriverpapir, litteratursøking, veiledning, dette ALMA vi alle skal inn i, og alt annet man gjør på jobben, for å lese artikler, og deretter å finne tid, sted og noen å diskutere det med kan være en utfordring for flere av oss. I mellom mange andre arbeidsoppgaver kan det være noe som fort kan prioriteres bort, da det nesten kan føles som en luksus. Selv tenker jeg ofte at dette med kritisk vurdering av forskningsartikler, det er noe jeg burde bli bedre til. Både for å enklere kunne ta forskning opp i egen praksis, men ikke minst også for å føle meg tryggere når jeg tar det inn som et element i egen undervisning og veiledning.

På sommerens evenement som populært gikk under navnet EAHIL workshop var det også en sesjon med ICLC (International Clinical Librarian Conference). Derfra har jeg lyst til å trekke frem et innlegg fra Catherine Voutier om HLA Online Journal Club.

HLA er organisasjonen Health Libraries Australia, Australias SMH. De har etablert en journal club på nett hvor medlemmer av HLA kan trene seg på kritisk vurdering i fellesskap via nett. hla jc

Annenhver måned velges det ut en artikkel som skal kritisk vurderes. Så langt det er mulig velges det en åpent tilgjengelig artikkel slik at så mange som mulig har tilgang til den. I skrivende stund er dette månedens artikkel; – Marshall JG, Morgan JC, Thompson CA, Wells AL. Library and information services: impact on patient care quality. Int J Health Care Qual Assur. 2014;27(8):672-83.

Selve nettsiden for HLA Journal Club er i og for seg statisk, den kritiske vurderingen foregår i kommentarfeltene. Det er tatt utgangspunkt i CASP sine kriterier for kritisk vurdering, også er det laget en side for hvert steg hvor de enkelte diskusjonspunktene er listet opp. Så er det opp til de som ønsker å være med å gi sine innspill til hvert steg i kommentarfeltet under og kritisk vurderer artikkelen i fellesskap, som en kritisk masse.hla jc3

Når måneden er over tar en person ansvaret med å skrive en oppsummering av den kritiske vurderingen, som vil bli publisert i HLA News (se f.eks s. 16 i september 2014). Slik jeg forstod det går dette ansvaret på rundgang mellom de som er med. Når oppsummeringen er ferdig skrevet slettes også kommentarene på nettsiden, slik at blanke ark ligger klare til neste måneds artikkel.

En utfordring med HLA Journal Club er å få deltakere. Som med så mye annet er entusiasmen stor, mange melder seg på og lager seg en brukerkonto, men til syvende og sist er det oftest en håndfull som er aktive. Selv tenker jeg at dette er en god løsning dersom man er alene eller en av få på arbeidsplassen som ønsker å øke kompetansen på kritisk vurdering. Eller om man ønsker ha dette som et supplement til diskusjon i egen Journal club.

Har vi forresten noe godt ord eller begrep for det engelske journal club? Eller er det stort sett kritisk vurdering som brukes rundt omkring?

I etterkant av presentasjonen på ICLC sier HLA at de åpner for at ikke-medlemmer også kan være med. Det var tydeligvis et innlegg som engasjerte, og betyr at om du er interessert så kan du være med.

Catherine Voutier som presenterte HLA Journal Club er klinisk bibliotekar ved Royal Melbourne Hospital. Hun har en lesverdig blogg om medisinsk-bibliotekfaglige temaer her og twitrer her.

 

– Marte Ødegaard
Universitetsbiblioteket i Oslo, Medisinsk bibliotek.

Utlysning av SMH-stipend til bibliotekarer i utviklingsland

AHILAs hjemmeside

SMH samarbeider i år med the Association for Health Information and Libraries in Africa (AHILA) om tildeling av SMH-stipendet for bibliotek eller bibliotekarer i vanskeligstilte land. AHILA har bestemt at årets støtte skal gis til bibliotekarer som vil delta på IFLA-kongressen i Cape Town, Sør Afrika, 15.-21. august 2015. Søknadsfristen er 30. juni og SMH-styret er spent på responsen! Følg med på bloggen og les mer om utlysningen på AHILAs hjemmeside

På SMHs årsmøte i mars 2012 ble det vedtatt å sette av kr. 10.000 på budsjettet årlig for å støtte bibliotek eller bibliotekarer i vanskeligstilte land. For informasjon om SMH-stipendet se  Med bøker og strikkeluer til Malawi av Irene Hunskår.

Medicinska bibliotekskonferensen 2015

Hege Underdal fikk stipend fra Norsk bibliotekforening avd Oslo/Akershus for å dra på Medicinska bibliotekskonferensen 16.- 17. april 2015 i Saltsjöbaden, Sverige. Både Hege og NBF Oslo/Akershus har gitt tillatelse til at vi kan publisere stipendrapporten hennes her på bloggen, og da dobbeltpubliserer vi gjerne!  Kanskje flere norske bibliotekarer lokkes av en tur til Sverige? 

Medicinska bibliotekskonferensen 2015 To dager i Saltsjöbaden
Av: Hege Underdal, redaksjonssjef, Helsebiblioteket.no, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Kontakt: hege.underdal@kunnskapssenteret.no

Takket være reisestipend fra NBF avdeling Oslo og Akershus, fikk jeg gleden av å delta på Medicinska bibliotekskonferensen 2015 som gikk av stabelen i Saltsjöbaden rett utenfor Stockholm 16.-17. april. Konferansen er en sammenslåing av Eiradagarna og Medicinska bibliotekskonferensen arrangert av henholdsvis bibliotekkonsortiet Eira og de medisinske universitetsbibliotekene i Sverige. Det var første gang dette ble arrangert som en felles konferanse og i år sto Eira som arrangør.

Saltsjöbaden er kjent for mange her hjemme som åstedet for intriger og forviklinger i TV-serien Solsidan. I virkeligheten er Saltsjöbaden en vakker del av Stockholms skjærgård, bare 30 minutter utenfor sentrum, enkelt tilgjengelig med den gamle toglinjen Saltsjöbanan. Konferansen var lagt til hotellet Vår Gård som kan skilte med en imponerende kunstsamling, et fantastisk økologisk kjøkken og perfekt beliggenhet i vannkanten. Rammen rundt konferansen kunne ikke vært bedre.

Variert program
Programmet for konferansen rommet temaer som discovery-tjenester, pasientinformasjon, morgendagens websider og nye bibliotekarroller – alle høyst relevante også for norske forhold. Programkomiteen hadde valgt en kombinasjon av fellessesjoner og parallellsesjoner som fungerte veldig bra. Et annet smart grep var en speed-presentasjon der alle som hadde poster på posterutstillingen fikk ett og et halvt minutt til å fortelle om sitt prosjekt. Dette var akkurat nok til at den enkelte deltaker fikk et inntrykk av hvilke postere som ekstra relevante. Forlag og leverandører var også godt representert på arrangementet, så det var nok å ta seg til også i pausene.

Fra personas til responsiv web
Siden jeg selv jobber i et nettbibliotek, var det interessant å høre hvordan Karolinska Institutets Bibliotek (KIB) har jobbet fram sine nye nettsider. KIB ønsket å bli bedre på å levere det brukerne ville ha og da prosjektet startet var de usikre på om de skulle pusse opp eller bygge helt nytt. Etter grundige tekniske analyser og kartlegging av brukernes behov, bestemte de seg for å bygge nytt. Et viktig hjelpemiddel i byggeprosessen var personas. Dette er fiktive personer som utgjør eksempler på typiske brukere. Personaene brukes aktivt i hele prosessen frem til ferdige nettsider for å sikre at man ender med et sluttprodukt som imøtekommer brukerens behov. En viktig grunn til at KIB ønsket å utvikle nye sider, var å relansere nettstedet i responsivt design. Dette betyr at sidene tilpasser seg brukerens skjermstørrelse og at brukeropplevelsen blir god uansett om brukeren kommer fra PC, nettbrett eller mobil. Du kan se KIBs nye nettsider på http://kib.ki.se/

Critical friends
Satu Bohm fra Uppsala universitetsbibliotek og Anna Stigell fra Stockholms universitetsbibliotek fortalte om erfaringer med bruk av metoden critical friends for å bygge undervisnings- og formidlingskompetanse blant de ansatte i biblioteket. Metoden baserer seg på bruk av observasjon og feedback mellom kolleger. Som regel setter man sammen faste par på to og to som bytter på å være den som blir observert i undervisningssituasjonen og den som gir feedback. Rollene er likestilte og den som observeres bestemmer selv hva han eller hun ønsker feedback på. Den som gir feedback kan støtte seg på et sett enkle prinsipper som skal sikre at tilbakemeldingen blir konstruktiv og «ufarlig». Critical friends ble presentert som en enkel og god metode for kolleger å hjelpe hverandre til å bli bedre formidlere. Presentasjonen ligger på nett og inneholder flere nyttige tips mange vil ha glede av.

Design thinking
Blant det mest nyttige på konferansen var workshopen i design thinking, en iterativ innovasjonsmetodikk som tar utgangspunkt i brukerens forutsetninger og behov. Workshopen ble ledet av en gruppe bibliotekarer som jobber aktivt med metoden, blant annet for å hjelpe bibliotek med å løse problemer og å tilpasse tjenester raskere. I workshopen jobbet vi to og to og oppgaven vi fikk var å utvikle den perfekte lommebok(!) for makkeren vår. Prosessen var delt opp i ulike trinn som varte fra to til fem minutter. Før hvert trinn fikk vi instruksjoner som skulle hjelpe oss til å stille de riktige spørsmålene og gradvis få et tydeligere bilde av den vi hadde foran oss og vedkommendes preferanser, forutsetninger og behov. Vi byttet hele tiden på å intervjue hverandre og fikk slik også gradvis innsikt i forskjeller og likheter. Dette bidro til at det som startet som en famlende idé endte som en papirprototyp laget på fem minutter. Hele prosessen tok 70 minutter. Metodikken kan benyttes i så å si alle kreative prosesser, herunder arbeid med websider, utvikling av nye tjenester og produkter og ulike typer problemløsning. Hvis du vil lære mer om metodikken kan du ta et gratis nettkurs på http://dschool.stanford.edu/dgift/ Her finner du også materiell du kan bruke hvis du vil arrangere en egen workshop med kolleger.

Normer i møtet med brukeren
En av flere røde tråder i programmet var hvordan vi møter brukerne våre – og hverandre. Jessica Nilsson fra Lunds universitet fortalte om bemötandeprojektet som hadde som mål å bevisstgjøre og forbedre hvordan den enkelte møter brukere og kollegaer. Mian Lodalen, svensk forfatter og talsperson for LHBT-saker (LHBT: lesbiske, homofile, bifile og transpersoner), gikk til frontalangrep på den utbredte heteronormen – som ikke engang passer på alle heterofile. LHBT-temaet og hvordan vi kan jobbe med normene som omgir oss ble utdypet i en workshop med Ingrid Anderson og Sofie Samuelson som begge har bakgrunn fra Sveriges første LHBT-sertifiserte bibliotek, Hallonbergen. Representanter fra sykehusbibliotekene i Region Skåne delte erfaringer med å bruke biblioteket som nøytral læringsarena og formidlingskanal for helseinformasjon til pasienter og pårørende. Alle disse bidragene var påminnelser om at vi som bibliotekarer må mestre langt mer enn ”kat og klass” og at møtet mellom bibliotekar og bruker kan handle om noe helt annet enn utlånet eller litteratursøket.

Wearable technology
Teknologi var et sentralt stikkord i programmet. Eva Mårell-Olsson, universitetslektor ved Umeå universitet, forsker på hvilke muligheter som ligger i wearable technology. Vi fikk demonstrert ett eksempel på slik teknologi, nemlig Google Glass som er utformet som et par briller. Brillene kobles til et wifi og kan styres vha en touchpad på den ene brillestangen, med stemmen eller med bevegelse. Mårell-Olsson fortalte om en lang rekke prosjekter der teknologien er tatt i bruk med stort hell, særlig innen medisin. Eksempelvis kan Google Glass i kombinasjon med ansiktsgjenkjenning hjelpe pasienter med Alzheimers til å huske hvem de har foran seg. Et annet prosjekt viste at tannlegestudenter lærer en prosedyre fortere når de ser den fra samme perspektiv som læreren, sammenliknet med når de står ved siden av pasienten når inngrepet utføres. Siden dette er teknologi som fortsatt er på utviklingsstadiet, er bruksområdene til dels uoppdagede. Mårell-Olsson var imidlertid overbevist om at bare fantasien setter grenser – også for hvordan bibliotek kan gjøre nytte av teknologien.  

Jeg hadde stort utbytte av konferansen og anbefaler alle kollegaer i medisinske bibliotek rundt om i landet å ta turen til Sverige neste år. Det komplette programmet for Medicinska bibliotekskonferensen 2015 og flere av presentasjonene finnes på http://www.inera.se/TJANSTER–PROJEKT/Eira/Medicinska-bibliotekskonferensen/Program/