Blogger å følge?

En av gledene ved å være på konferanser og snakke med kolleger, er at man oppdager blogger man burde ha oppdaget før.

Denne gangen Isla Kuhn’s Musings of a medical librarian, og den nesten hemmelige, (eller bare ganske nye) Kontorsnakk. Den første er full av ganske lange, interessante innlegg fra konferanser innen vår bransje. Den siste er laget og vedlikeholdt av bibliotekarer ved UiO: Medisinsk bibliotek, og de skriver om bloggen sin at: «Denne bloggen er laget for å kunne dele søkestrategier, søketips, databasetips, Endnotetips og annet som kan være interessant å kunne noe om i forbindelse med BBer, litteratusøk og undervisning.» Den inneholder korte, kjappe tips om smått og stort, og kommer i alle fall til å være på min faste leseliste framover.