Zika-virus – ressurssider

National Library of Medicine i USA har laget en ressursside med informasjon om zika-virus. Den består av en samling lenker for både legfolk og helsepersonell og omfatter blant annet informasjon om epidemiologi, diagnostisering, behandling og reiseråd.

Helsebiblioteket.no har også laget en ressursside der du finner lenker til informasjon om zika-viruset i UpToDate, BMJ, JAMA og The New England Journal of Medicine. De lenker også til Folkehelseinstiuttets informasjon om viruset.