Ønsker du faglig påfyll? Ny videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer i fagbibliotek.

Høgskolen i Hedmark har i samarbeid med SMH utviklet en videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer.  Videreutdanningen tilbys fra høsten 2016 med første samling 10. – 11. november.

Mange bibliotekarer i fagbibliotek ønsker å videreutvikle kompetanse om læringsteorier, undervisningsmetoder og veiledning.  Dette er et deltidsstudie på 15 studiepoeng.
Studiet tar utgangspunkt i bibliotekarers undervisningshverdag og vil styrke kompetanse i å undervise og veilede studenter, undervisningspersonale, helsepersonell eller forskere.

Av innhold kan vi nevne:

•         Den didaktiske relasjonsmodell

•         Planlegging av undervisning

•         Pedagogisk bruk av IKT og e-læring

•         Veiledningsmetoder

Studiet består av fire samlinger á to dager på Terningen Arena i Elverum, tre samlinger i 2017, og avsluttes med en 10-dagers hjemmeeksamen april 2017.  Studieavgift: ca 15.000. (Avgiften kan fordeles på 2016 og 2017 hvis det er ønskelig). Det beregnes en samlet studieinnsats på totalt 375 – 450 timer for å oppnå forventet læringsutbytte.
Studieplan blir snart tilgjengelig på Høgskolen i Hedmarks hjemmesider http://www.hihm.no, og søknadsfrist blir i midten av september.

Gjennom studiet og arbeid med oppgaver og eksamen får du faglig fordypning knyttet til undervisning og veiledning ved eget arbeidssted.

Er dette noe for deg?

Det tas opp 25 studenter. Ansatte i medisin- og helsefaglige bibliotek vil ha fortrinnsrett til studieplasser ved dette opptaket. Ansatte i andre fagbibliotek vil tas opp dersom det er ledige plasser.

Har du spørsmål, kontakt Elin Opheim på epost elin.opheim at hihm.no