Kunnskapspyramiden – ny versjon

Av Hilde Strømme, redaktør for kunnskapsbasertpraksis.no

Mange av oss er godt kjent med S-pyramiden, eller Kunnskapspyramiden, som beskriver grader av oppsummert kunnskap. Den startet som «the 4s model» i 2001, ble videreutviklet til «the 5s model» og så til «the 6s model» i 2009 (1). Sistnevnte kjenner mange av oss godt, og vi bruker den både i undervisning og når vi søker selv. Nå er det imidlertid kommet en ny versjon.

EBHC pyramid 5.0

For et års tid siden kom en artikkel med tittelen «EBHC pyramid 5.0 for accessing preappraised evidence and guidance» (2). I denne er et av nivåene fra 6s-pyramiden delt i to, mens andre er slått sammen og det nederste nivået, enkeltstudier som ikke er filtrert eller vurdert, er fjernet. 

Den nye pyramiden består av fem nivåer, og innholdet på alle nivåene starter med bokstaven S, men forfatterne har i stedet for å kalle den 5s model – som jo er en enda tidligere versjon – gitt den et helt nytt navn. Kanskje vi her i Norge skulle nøye oss med å bare kalle den Kunnskapspyramiden og så sørge for at vi alltid forholder oss til siste versjon? Det er nemlig god grunn til å tro at det kommer flere versjoner.

ebmed-2016-August-21-4-123-F2.large
Reproduced from Evidence-Based Medicine, Alper BS, Haynes RB, 21, 123-125, 2016 with permission from BMJ Publishing Group Ltd.

Nivåene i kunnskapspyramiden

De fem nivåene i kunnskapspyramiden er 1) Studies; 2) Systematic Reviews; 3) Systematically Derived Recommendations (Guidelines); 4) Synthesised Summaries for Clinical Reference og 5) Systems. Som i tidligere versjoner produseres innholdet nedenfra og oppover, mens når man søker bør man starte så høyt oppe som mulig for først å lete etter mest mulig oppsummert kunnskap.

1) Studies

Nederst finner vi studies, eller studier. Legg merke til at forfatterne kun har med studier som på en eller annen måte er valgt ut (filtered view – pre-appraised) og/eller kritisk vurdert og oppsummert (synopsis – appraised and extracted). Eksempler på dette er artikler man finner via pyramidesøket til McMaster Plus eller i sekundærtidsskrifter som ACP Journal Club og Evidence-based-serien fra BMJ. I og med at Kunnskapspyramiden tar for seg «preappraised evidence», altså kunnskap som allerede er vurdert, er ikke alminnelige enkeltstudier tatt med her. Når jeg underviser synes jeg imidlertid det er viktig å omtale disse studiene som grunnlaget for hele Kunnskapspyramiden.

2) Systematic Reviews

På nivå to ligger systematiske oversikter. Dette omfatter både systematiske oversikter og oppsummeringer og kvalitetsvurderinger av systematiske oversikter. Viktige kilder til systematiske oversikter er The Cochrane Library, Epistemonikos og The Campbell Library.

3) Systematically Derived Recommendations (Guidelines)

Nivå tre har de gitt en komplisert tittel, men det de mener er nok kunnskapsbaserte retningslinjer. I Norge skiller vi gjerne mellom retningslinjer og fagprosedyrer, men begge deler hører hjemme på dette nivået i Kunnskapspyramiden – forutsatt at de er basert på systematisk innhentet og vurdert forskningsbasert kunnskap! En av de beste kildene til engelskspråklige retningslinjer er National Guideline Clearinghouse. I 2013 (iverksatt i juni 2014) innførte de nye inklusjonskriterier for å sikre at retningslinjene de tar inn er kunnskapsbaserte. Det er mulig å avgrense søket til retningslinjer som oppfyller disse kriteriene. Den beste kilden vi har til norskspråklige retningslinjer er retningslinjesiden på Helsebiblioteket.no. Merk at ikke alle retningslinjer på denne siden er kunnskapsbaserte. På fagprosedyrer.no finner du kunnskapsbaserte fagprosedyrer utviklet i norske helseforetak og kommuner.

4) Synthesised Summaries for Clinical Reference

På det fjerde nivået har de også brukt en litt komplisert tittel. Dette er elektroniske kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk som basert på de tre nivåene under gir kortfattet informasjon som kan brukes i pasientmøtet. Eksempler på slike oppslagsverk er BMJ Best Practice, UpToDate, DynaMed Plus og Nursing Reference Center.

5) Systems

Som tidligere er det øverste nivået systemer. Det vil si der kunnskap fra nivåene under er integrert i et beslutningsstøttesystem sammen med den elektroniske pasientjournalen. Slike systemer er ennå ikke fullt utviklet i Norge.

Video og illustrasjon på norsk

På kunnskapsbasertpraksis.no har vi oppdatert siden om kildevalg slik at den nå omtaler den nye versjonen av Kunnskapspyramiden. Vi har lagt til en illustrasjon på norsk med eksempler på kilder samt en video som i likhet med dette blogginnlegget gir en enkel fremstilling av Kunnskapspyramiden.

Kunnskapspyramiden eksempler kilder
Illustrasjonen kan fritt lastes ned fra kunnskapsbasertpraksis.no og brukes med henvisning til både originalartikkel og til nettstedet kunnskapsbasertpraksis.no

Referanser:

 1. DiCenso A, Bayley L, Haynes RB. Accessing preappraised evidence: fine-tuning the 5S model into a 6S model. Ann Intern Med [Internet]. 2009 Sep 15; 151(6):[JC3-2 s.]. Tilgjengelig fra: http://annals.org/aim/article/1032750/accessing-preappraised-evidence-fine-tuning-5s-model-6s-model
 2. Alper BS, Haynes RB. EBHC pyramid 5.0 for accessing preappraised evidence and guidance. Evidence-based medicine [Internet]. 2016 Aug; 21(4):[123-5 s.]. Tilgjengelig fra: http://ebm.bmj.com/content/21/4/123

3 kommentarer om “Kunnskapspyramiden – ny versjon

 1. Nå er det en liten stund siden dette ble lagt ut (så om denne kommentaren blir lest av noen blir jo spennende), men det er først nå det har vært relevant for min del å bruke den reviderte pyramiden og her er min helt subjektive erfaring. Forbereder undervisning og tenkte at det ville være helt naturlig å bruke den nye modellen for Kunnskapspyramiden, men merker at jeg møter på det samme forklaringsproblemet som Elin sier over her: Det blir rart å skille oppslagsverk og retningslinjer.

  Oppslagsverkene er kanskje kjappere til å inkludere ny kunnskap, men skal de gjelde før retningslinjer? Eller skal de to sees i sammenheng? Her får jeg som ikke kan medisin et forklaringsproblem, men tenker at nasjonale kunnskapsbaserte retningslinjer må følges. Men at dersom studentene havner i situasjoner der retningslinjer og oppslagsverk ikke harmonerer så er det et tegn på at retningslinjen bør oppdateres, og at de skal bruke eget og andres kliniske skjønn for å løse en oppgave. Det må kanskje føres i pasientjournalen dersom man avviker fra nasjonale retningslinjer (her er jeg uviten)? Uansett kan ikke jeg fortelle studentene at UpToDate er å foretrekke fremfor en nasjonal retningslinje – dersom det finnes. Norske kunnskapsbaserte retningslinjer inkluderer det norske brukerperspektivet, etiske, økonomiske og juridiske vurderinger. De hensynene er ikke å finne i UpToDate.

  For disse studentene er det å innhente kunnskap en ny ferdighet de skal lære seg, og for en del er det å forholde seg til ulike typer studiedesign vanskelig. For å hjelpe de litt pleier jeg ofte å forenkle pyramiden og tar vekk trinnene om kvalitetsvurderte primærstudier og kvalitetsvurderte systematiske oversikter – også for at modellen skal harmonere med søkeundervisningen (hvor søk etter kvalitetsvurderte studier ikke har vært nevnt) og fordi jeg ofte opplever at kursdeltakere syntes dette blir veldig komplisert. Da har det også vært betryggende at legen jeg foreleser med også gjør den samme forenklingen – at pyramiden består av oppslagsverk/ retningslinjer øverst, så kommer systematiske oversikter og primærstudier nederst.

 2. Interessant utvikling av kunnskapspyramiden. Jeg undrer meg over at retningslinjer og kliniske oppslagsverk nå er skilt, og at kliniske oppslagsverk skal søkes før retningslinjer. Dette kunne det være nyttig å diskutere.
  I Norge, og muligens i flere land, vil nasjonale retningslinjer være førende for praksis, og helsepersonell skal også forholde seg til fagprosedyrer ved kliniske beslutninger. Dersom retningslinjene og prosedyrene er kunnskapsbaserte og av nyere dato, mener jeg det er riktig å søke etter og bruke disse først. Ideelt sett skal erfaringsbasert kunnskap og brukermedvirkning være inkorporert i retningslinjer og prosedyrer.
  Egnethet for bruk i pasientmøtet og kliniske beslutninger har vært styrende for nivåene i pyramiden, og jeg synes ikke det gir mening å skille kliniske oppslagsverk og retningslinjer. Ett argument for å ha oppslagsverk øverst er at de er raske til å overvåke og ta inn ny kunnskap. På den andre siden, sier forfatterne at hvert nivå skal bygge systematisk på kunnskap fra nivåene under. Bygger kliniske oppslagsverk på retningslinjer – eller er det omvendt? Håper vi kan diskutere utfordringene denne endringen gir for bruk både i klinikk og undervisning

  • Takk for nyttig kommentar, Elin. Selv har jeg ikke tenkt så mye over dette utover det at de kliniske oppslagsverkene nok er kjappere til å ta inn ny kunnskap enn retningslinjer er. Er det andre som har synspunkter på dette?

Skriv en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s