Better together – STEG, en felles nettressurs for sykepleiestudentene ved NTNU

Da høgskolene i Gjøvik, Sør-Trøndelag og Ålesund gikk inn i NTNU, oppsto mange nye mulighetene og utfordringene ved at de samme studieretningene befant seg på flere campus og i flere studiebyer. En slik studieretning var sykepleie. Med tre sykepleierutdanninger i tre byer, men under den samme NTNU-paraplyen, ble det ekstra viktig for NTNU Universitetsbiblioteket (UB) å yte likeverdige bibliotektjenester til disse studentene.  

Det ble raskt enighet om å satse på en nettbasert tjeneste. Ikke bare ville en nettbasert tjeneste være åpen døgnet rundt, men den ville også kunne være tilgjengelig uavhengig av stedstilknytning og om studentene var heltidsstudenter på campus eller deltidsstudenter med samlingsbaserte studier. Prosjektgruppen bestemte seg for å bygge den nettbaserte tjenesten direkte inn i læringsplattformen Blackboard for å gjøre det enklere for studentene å oppdage den og å se den i direkte tilknytning til bacheloroppgaven. Ressursen, som fikk navnet STEG: litteratursøk for bacheloroppgaven i sykepleie, ble lansert i mars 2018.

Les mere om ressursen og arbeidet med den her.