Ny masteroppgave om fagprosedyrer

Mange kjenner sikkert til www.fagprosedyrer.no, en nettside som samler og kvalitetssikrer fagprosedyrer laget av de enkelte sykehus, slik at andre sykehus kan velge å ta dem i bruk.

Det ligger i dag 158 ferdige prosedyrer og 85 påbegynte prosedyrer på fagprosedyrer.no.
Vil du lese mer om bakgrunnen til dette samarbeidet kan du lese «Færre, men bedre prosedyrer»

Nå har du også mulighet til å lese en masteroppgave om fagprosedyrearbeidet.
Grete Strand har skrevet oppgaven «Prosedyrearbeid – fortsatt meningsløst mangfold?».
I påvente av at oppgaven skal bli elektronisk tilgjengelig fra UiO har vi fått lov av forfatteren til å publisere oppgaven her på SMH.no.
Så værsågod – her er en forhåndsvisning på  «Prosedyrearbeid – fortsatt meningsløst mangfold?» skrevet av Grete Strand.

 

Ny oppstart for Mini Medical School

«Mini Medical School» er en populær MOOC (Massive Open Online Course), et gratis nettkurs i anatomi, fysiologi og litt annet smått og godt.

Kurset går fra 23.januar til 3.april og har 7 moduler: Anatomy, Physiology, Cell & Molecular Biology, Immunology, Infectious Disease, Neuroscience, and Cancer Biology.

Det er beregnet at du skal bruke 2-3 timer per uke hvis du skal gjennomføre hele kurset (men det er selvfølgelig lov å lese så mye eller lite du selv vil/har tid til).
Siden kurset er beregnet på folk uten helsefaglig bakgrunn (pasienter, skoleelever, generelt nysgjerrige mennesker) så er ikke nivået avskrekkende høyt.

Les mer om bakgrunnen for Mini Medical School.

Mange helsefaglige bibliotekarer (særlig sykehusbibliotekarer) savner kunnskap om generell anatomi når de skal utføre litteratursøk. Kanskje SMHs kurskomité kunne vurdere å lage et samlingsbasert og/eller nettbasert anatomikurs for bibliotekarer?

Har du tips til gode nettressurser (gjerne norske) for å lære anatomi? Legg igjen en kommentar til denne bloggposten!

«Supplied by publisher»-poster i Medline via Ovid

PubMed-referanser med status «PubMed – as supplied by publisher» har frem til nå ikke vært søkbare i Medline via Ovid. Dette er referanser som er så nye at National Library of Medicine ikke har rukket å registrere dem ennå (de baserer seg kun på informasjon fra utgiver). Skulle man få med de aller ferskeste artiklene så måtte man tidligere supplere med et PubMed-søk.

Men nå er «Supplied by publisher»-poster søkbare også i Medline via Ovid! Du må riktig nok søke med et annet Medline-segment enn det du er vant til (et som inkluderer disse tidlig-postene). Det er derfor lurt nå å bytte ut Medline-lenker på nettsidene våre.

Her er den mest omfattende, nye lenken til Medline:
Epub Ahead of Print, In-Process & Other Non-Indexed Citations, Ovid MEDLINE(R) Daily and Ovid MEDLINE(R) <1946 to Present>
http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&NEWS=n&CSC=Y&PAGE=main&D=ppez
(i følge Ovid support omfatter «Epub ahead of print»-segmentet i Ovid postene med status «Supplied by publisher» i PubMed).

Denne lenken skal virke for alle som har IP-validering/proxy. De som bruker andre valideringmetoder kan kontakte Ovid.
Ta kontakt enten med Ingrid Gjelsvik i Ovid support (ingrid.gjelsvik@WoltersKluwer.com – du kan skrive på norsk), eller Ovids generelle supportavdeling (support@ovid.com).
Denne informasjonen ble sendt ut på et nyhetsbrev. De som gjerne vil få med seg slike endringer kan kontakte Ovid og be om å motta nyhetsbrevet deres.

Vi har opplevd noen problemer med at våre lenker innimellom fører til Basic Search i Ovid-basene (og vi vil jo ha Advanced Search). I følge Ovid support så er det bibliotekets kontoinnstillinger i Ovid som bestemmer Basic Search/Advanced Search.

Her er litt mer informasjon om referanser med status «PubMed – as supplied by publisher» (hentet fra PubMeds hjelpetekster):
PubMed citations with tags [PubMed – in process] and [PubMed – as supplied by publisher] on the Abstract display have not yet been processed through the NLM quality control procedures and are more likely to be incorrect than those labeled, [PubMed – indexed for MEDLINE]

In Process Citations 
PubMed’s in-process records provide basic citation information and abstracts before the citations are indexed with NLM MeSH Terms and added to MEDLINE. New in-process records are available in PubMed daily and display with the tag [PubMed – in process].

 

Publisher-Supplied Citations
Citations received electronically from publishers appear in PubMed with the tag [PubMed – as supplied by publisher]. New publisher supplied citations are available in PubMed daily. Most citations progress to in-process, and then to indexed for MEDLINE. However, not all citations will be indexed for MEDLINE and therefore will retain either the tag [PubMed – as supplied by publisher] or [PubMed]. Publishers may submit citations for articles that appear on the web in advance of the journal issue’s release. These ahead-of-print citations also display the tag [Epub ahead of print].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/

Medicinska bibliotekskonferensen 2015

Hege Underdal fikk stipend fra Norsk bibliotekforening avd Oslo/Akershus for å dra på Medicinska bibliotekskonferensen 16.- 17. april 2015 i Saltsjöbaden, Sverige. Både Hege og NBF Oslo/Akershus har gitt tillatelse til at vi kan publisere stipendrapporten hennes her på bloggen, og da dobbeltpubliserer vi gjerne!  Kanskje flere norske bibliotekarer lokkes av en tur til Sverige? 

Medicinska bibliotekskonferensen 2015 To dager i Saltsjöbaden
Av: Hege Underdal, redaksjonssjef, Helsebiblioteket.no, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Kontakt: hege.underdal@kunnskapssenteret.no

Takket være reisestipend fra NBF avdeling Oslo og Akershus, fikk jeg gleden av å delta på Medicinska bibliotekskonferensen 2015 som gikk av stabelen i Saltsjöbaden rett utenfor Stockholm 16.-17. april. Konferansen er en sammenslåing av Eiradagarna og Medicinska bibliotekskonferensen arrangert av henholdsvis bibliotekkonsortiet Eira og de medisinske universitetsbibliotekene i Sverige. Det var første gang dette ble arrangert som en felles konferanse og i år sto Eira som arrangør.

Saltsjöbaden er kjent for mange her hjemme som åstedet for intriger og forviklinger i TV-serien Solsidan. I virkeligheten er Saltsjöbaden en vakker del av Stockholms skjærgård, bare 30 minutter utenfor sentrum, enkelt tilgjengelig med den gamle toglinjen Saltsjöbanan. Konferansen var lagt til hotellet Vår Gård som kan skilte med en imponerende kunstsamling, et fantastisk økologisk kjøkken og perfekt beliggenhet i vannkanten. Rammen rundt konferansen kunne ikke vært bedre.

Variert program
Programmet for konferansen rommet temaer som discovery-tjenester, pasientinformasjon, morgendagens websider og nye bibliotekarroller – alle høyst relevante også for norske forhold. Programkomiteen hadde valgt en kombinasjon av fellessesjoner og parallellsesjoner som fungerte veldig bra. Et annet smart grep var en speed-presentasjon der alle som hadde poster på posterutstillingen fikk ett og et halvt minutt til å fortelle om sitt prosjekt. Dette var akkurat nok til at den enkelte deltaker fikk et inntrykk av hvilke postere som ekstra relevante. Forlag og leverandører var også godt representert på arrangementet, så det var nok å ta seg til også i pausene.

Fra personas til responsiv web
Siden jeg selv jobber i et nettbibliotek, var det interessant å høre hvordan Karolinska Institutets Bibliotek (KIB) har jobbet fram sine nye nettsider. KIB ønsket å bli bedre på å levere det brukerne ville ha og da prosjektet startet var de usikre på om de skulle pusse opp eller bygge helt nytt. Etter grundige tekniske analyser og kartlegging av brukernes behov, bestemte de seg for å bygge nytt. Et viktig hjelpemiddel i byggeprosessen var personas. Dette er fiktive personer som utgjør eksempler på typiske brukere. Personaene brukes aktivt i hele prosessen frem til ferdige nettsider for å sikre at man ender med et sluttprodukt som imøtekommer brukerens behov. En viktig grunn til at KIB ønsket å utvikle nye sider, var å relansere nettstedet i responsivt design. Dette betyr at sidene tilpasser seg brukerens skjermstørrelse og at brukeropplevelsen blir god uansett om brukeren kommer fra PC, nettbrett eller mobil. Du kan se KIBs nye nettsider på http://kib.ki.se/

Critical friends
Satu Bohm fra Uppsala universitetsbibliotek og Anna Stigell fra Stockholms universitetsbibliotek fortalte om erfaringer med bruk av metoden critical friends for å bygge undervisnings- og formidlingskompetanse blant de ansatte i biblioteket. Metoden baserer seg på bruk av observasjon og feedback mellom kolleger. Som regel setter man sammen faste par på to og to som bytter på å være den som blir observert i undervisningssituasjonen og den som gir feedback. Rollene er likestilte og den som observeres bestemmer selv hva han eller hun ønsker feedback på. Den som gir feedback kan støtte seg på et sett enkle prinsipper som skal sikre at tilbakemeldingen blir konstruktiv og «ufarlig». Critical friends ble presentert som en enkel og god metode for kolleger å hjelpe hverandre til å bli bedre formidlere. Presentasjonen ligger på nett og inneholder flere nyttige tips mange vil ha glede av.

Design thinking
Blant det mest nyttige på konferansen var workshopen i design thinking, en iterativ innovasjonsmetodikk som tar utgangspunkt i brukerens forutsetninger og behov. Workshopen ble ledet av en gruppe bibliotekarer som jobber aktivt med metoden, blant annet for å hjelpe bibliotek med å løse problemer og å tilpasse tjenester raskere. I workshopen jobbet vi to og to og oppgaven vi fikk var å utvikle den perfekte lommebok(!) for makkeren vår. Prosessen var delt opp i ulike trinn som varte fra to til fem minutter. Før hvert trinn fikk vi instruksjoner som skulle hjelpe oss til å stille de riktige spørsmålene og gradvis få et tydeligere bilde av den vi hadde foran oss og vedkommendes preferanser, forutsetninger og behov. Vi byttet hele tiden på å intervjue hverandre og fikk slik også gradvis innsikt i forskjeller og likheter. Dette bidro til at det som startet som en famlende idé endte som en papirprototyp laget på fem minutter. Hele prosessen tok 70 minutter. Metodikken kan benyttes i så å si alle kreative prosesser, herunder arbeid med websider, utvikling av nye tjenester og produkter og ulike typer problemløsning. Hvis du vil lære mer om metodikken kan du ta et gratis nettkurs på http://dschool.stanford.edu/dgift/ Her finner du også materiell du kan bruke hvis du vil arrangere en egen workshop med kolleger.

Normer i møtet med brukeren
En av flere røde tråder i programmet var hvordan vi møter brukerne våre – og hverandre. Jessica Nilsson fra Lunds universitet fortalte om bemötandeprojektet som hadde som mål å bevisstgjøre og forbedre hvordan den enkelte møter brukere og kollegaer. Mian Lodalen, svensk forfatter og talsperson for LHBT-saker (LHBT: lesbiske, homofile, bifile og transpersoner), gikk til frontalangrep på den utbredte heteronormen – som ikke engang passer på alle heterofile. LHBT-temaet og hvordan vi kan jobbe med normene som omgir oss ble utdypet i en workshop med Ingrid Anderson og Sofie Samuelson som begge har bakgrunn fra Sveriges første LHBT-sertifiserte bibliotek, Hallonbergen. Representanter fra sykehusbibliotekene i Region Skåne delte erfaringer med å bruke biblioteket som nøytral læringsarena og formidlingskanal for helseinformasjon til pasienter og pårørende. Alle disse bidragene var påminnelser om at vi som bibliotekarer må mestre langt mer enn ”kat og klass” og at møtet mellom bibliotekar og bruker kan handle om noe helt annet enn utlånet eller litteratursøket.

Wearable technology
Teknologi var et sentralt stikkord i programmet. Eva Mårell-Olsson, universitetslektor ved Umeå universitet, forsker på hvilke muligheter som ligger i wearable technology. Vi fikk demonstrert ett eksempel på slik teknologi, nemlig Google Glass som er utformet som et par briller. Brillene kobles til et wifi og kan styres vha en touchpad på den ene brillestangen, med stemmen eller med bevegelse. Mårell-Olsson fortalte om en lang rekke prosjekter der teknologien er tatt i bruk med stort hell, særlig innen medisin. Eksempelvis kan Google Glass i kombinasjon med ansiktsgjenkjenning hjelpe pasienter med Alzheimers til å huske hvem de har foran seg. Et annet prosjekt viste at tannlegestudenter lærer en prosedyre fortere når de ser den fra samme perspektiv som læreren, sammenliknet med når de står ved siden av pasienten når inngrepet utføres. Siden dette er teknologi som fortsatt er på utviklingsstadiet, er bruksområdene til dels uoppdagede. Mårell-Olsson var imidlertid overbevist om at bare fantasien setter grenser – også for hvordan bibliotek kan gjøre nytte av teknologien.  

Jeg hadde stort utbytte av konferansen og anbefaler alle kollegaer i medisinske bibliotek rundt om i landet å ta turen til Sverige neste år. Det komplette programmet for Medicinska bibliotekskonferensen 2015 og flere av presentasjonene finnes på http://www.inera.se/TJANSTER–PROJEKT/Eira/Medicinska-bibliotekskonferensen/Program/

Eksportere mange referanser fra Cinahl til EndNote

Har du gjort et litteratursøk i Cinahl, fått mange treff og overført 50 referanser om gangen inn i Folder, for deretter å importere alle referansene inn i EndNote?
Det er helt bortkastet tid når det finnes en enklere løsning.

I Cinahl er det mulig å importere opp til 25.000 referanser inn i EndNote (eller andre verktøy for referansehåndtering), men den muligheten er ikke synlig med mindre man har aktivert eksportmuligheten i Ebsco Admin (Delivery options > Allow export of up to 25,000 records).

Her er en veiledning fra University of Stirling
Veiledningen anbefaler å lagre filen med referanser i et Notepad-dokument og deretter importere filen inne fra EndNote. En snarvei er å klikke på lenken i e-posten, og så dobbeltklikke på .ris-filen og velge at filen skal åpnes i EndNote. Da legger referansene seg fint inn i EndNote (hvis ikke det fungerer kan du vurdere å definere at .ris-filer alltid skal åpnes med EndNote som program).

OBS: Det kan ta litt tid før du får e-posten fra Ebsco. Du bør også vente ca. 15 minutter før du åpner lenken du får i e-posten (det kan ta tid før filen er klar til å åpnes).

Nytt nettkurs om å undervise i informasjonskompetanse

Har du ennå ikke fått prøvd å delta på en MOOC?
Nå har du en ny sjanse i form av kurset «Teaching Library Research Strategies» som starter 26. januar.

Kursholderen er bibliotekarutdannet (alltid et kvalitetstegn!) og har flere års erfaring i å undervise studenter i informasjonskompetanse.
Ut fra innholdsoversikten ser det ut som det også kan være noe å hente i kurset for medisinske bibliotekarer som underviser andre grupper enn studenter:

  • Week One: Teaching Library Research Strategies
  • Week Two: Understanding Information Literacy
  • Week Three: Knowing Your Audience
  • Week Four: Designing Engaging Learning Experiences
  • Week Five: Developing your Style
  • Week Six: Creating your List of Strategies

Husk at fordelen med en MOOC er at du selv henter ut av kurset det du synes er nyttig. Du behøver ikke gjennomgå alt stoffet like grundig. Denne typen kurs er derfor ikke så tidkrevende, og du kan gjennomgå hver kursmodul når det passer deg.

Interessert i andre MOOC-tilbud? Ta en kikk på utvalget på Canvas eller Coursera.

Godt nytt år!

Godt nytt år til alle våre lesere! Vi i SMH-redaksjonen ser fram til et godt blogg-år og håper på gjensidig nytte med mange ideer og innlegg fra dere. 

Vi er store tilhengere av bloggene til Karen Marie Øvern som er universitetsbibliotekar ved Høgskolen i Gjøvik, og hun har på vår oppfordring skrevet et blogginnlegg til SMH-bloggen som passer godt til starten på et nytt år.

Godt nytt år!

Aaah. Et nytt semester er i gang og studentene strømmer til igjen. Det er godt å se dem!

Jeg pleier ikke å ha så mange nyttårsforsetter, men jeg har som vanlig store planer om hva jeg skal få gjennomført dette semesteret. Her på HIGBIBL har vi tidsbrukbudsjetter som hjelper oss med planleggingen av året. Hvor mange timer har jeg tenkt å bruke på FoU i år? Hvor mange timer skal jeg sette av til det nye biblioteksystemet? Selvfølgelig er ikke dette et verktøy for at sjefen skal henge over meg og spørre om jeg virkelig har brukt 650 timer til undervisning. Det er bare en huskelapp og et planleggingsverktøy for meg selv. Ikke minst er det for å minne meg selv om at jeg har 1750 timer til disposisjon i 2015. Om jeg får flere oppgaver, må jeg enten bruke mindre tid per oppgave eller kutte ut andre oppgaver. 1750 timer er rammen min. I år må jeg nok beregne noen timer til å lære meg det nye biblioteksystemet. Det betyr at jeg må ofre noen timer som jeg ellers ville ha brukt til f.eks. blogging. For meg er det en nyttig prioriteringsøvelse som jeg gjør hvert år.

Ambisjonene er like høye som før og det er ikke måte på hva jeg tenker at jeg skal få gjort. Noen ganger innser jeg midt i semesteret at ting kanskje ikke blir ferdig akkurat som planlagt, men som regel går det greit, mye på grunn av planleggingen som er gjort med tidsbrukbudsjettet og med tiltaksplanen som vi her på HIGBIBL legger i fellesskap før jul hvert år.

Noe av det jeg har tenkt å bruke tid på i år er:

  • teste ut et refleksjonsverktøy som jeg stiftet bekjentskap med på konferansen LILAC i 2014. Jeg har skrevet om det her. Jeg gleder meg til å ta et kritisk blikk på egen undervisningspraksis og håper at refleksjonsverktøyet skal gi meg litt bedre innsikt i hva jeg kan forbedre.
  • komme skikkelig i gang med et nytt forskningsprosjekt som jeg så vidt har begynt på. Det handler om studenters informasjonsvaner. (Jeg kommer sikkert tilbake til det dersom jeg får det til å ta av.)
  • delta på en konferanse. LILAC og ECIL er gode kandidater. (Noen som vet om det blir noen Creating Knowledge konferanse i år?)

..og selvfølgelig mye mer. Jeg skal som vanlig også gjøre mitt beste for å holde meg faglig oppdatert og jeg legger ut leselister på både norsk og engelsk fagblogg når jeg får noe nytt på pulten min som er verdt å lese.

Nå gjelder det å bruke tiden jeg har til rådighet smart slik at mine 1750 timer kan brukes godt i 2015. Godt nytt år!

Karen Marie

Internet Librarian 2014

Av Irene Waage
Høgskolebiblioteket i Haugesund

Det var med store forventninger jeg reiste til London for å delta på Internet Librarian, takket være stipend fra SMH. Jeg har deltatt på konferansen en gang før og visste at jeg både ville lære nye ting og få ny inspirasjon. Internet librarian ble arrangert for 16. gang i London, og hadde denne gang hele 47 deltagere fra Norge. Konferansen har stort fokus på ny teknologi, men også på bruk av allerede eksisterende bibliotektjenester på nettet.

Et naturlig samtaleemne blant noen av de norske bibliotekarene som deltok var Oria og hvordan dette verktøyet fungerte hos de enkelte bibliotekene. Jeg gledet meg derfor til to innlegg som handlet om brukervennligheten til de ulike discovery-verktøyene brukt av Open University, UK og Södertörns høgskola utenfor Stockholm.

Keren Mills fra Open University hadde intervjuet 18 studenter. Studentene ønsket seg bl.a. et enkelt søkegrensesnitt ala Google, med god ranking på resultatene. De ønsket muligheten til å skrive inn deler av referansen direkte i søkefeltet og en klar indikasjon på om fulltekst var tilgjengelig. Mulighet for å se tidligere søk og ha sin personlige bokhylle sto også på studentenes ønskeliste.

Södertörns høgskola hadde brukt Primo siden 2012 og hadde nå tilrettelagt verktøyet etter å ha forsket på hva studentene ønsket seg. Mange studenter ytret at ranking var viktig, og de hadde derfor valgt å ranke pensumlitteraturen slik at den kom først på trefflistene.

Verktøyet er nå omdøpt til SöderScholar, og de har bl.a flyttet fasettene til høyre side slik at det skulle matche resten av websidene til institusjonen. Begrepsbruken ble samordnet med resten av nettsidene. Artig å se en annen versjon av Primo, enn vår Oria.

«Studentene vet at ingen Discovery-verktøy dekker alt». Slik konkluderte begge bibliotekene og hadde derfor valgt å linke til en liste over ressurser som viste hvilke som var inkludert i verktøyet. Kanskje et tips til oss også? Og kanskje det er like greit å fjerne ressurser som ikke fungerer optimalt sammen med Oria, i vårt tilfelle Ebsco.

Det var en sesjon med 3d printere i biblioteket, samtidig som de som ville kunne se en ekte 3d printer live i utstillingslokalet. Flere og flere bibliotek anskaffer en 3d printer, og et bibliotek i Michigan hadde faktisk hatt en slik i over 10 år. «Libraries are in fight for their lives» mente foredragsholder Heather Moorefield-Lang og bibliotekene lette etter måter å endre seg på. Hun hadde undersøkt en rekke bibliotek som hadde anskaffer 3d printere. Hun presenterte mange artige prosjekter innen 3d printing og de fleste suksesshistoriene kommer fra samarbeid med medisinstudier. Som f. eks at Universitetet i Michigan hadde laget modeller av barns neser, slik at studenter kunne øve seg på å hente ut fremmedlegemer. Flere bibliotek hadde også forsøkt å lage andre kroppsdeler.

Et annet innlegg inneholdt nyttige og artige tips om Spotify. Jeg var ikke klar over at tjenesten inneholder mange lydbøker for barn og voksne, både på norsk og engelsk. Det ligger også mange språkbøker og kjente historiske taler. De av dere som ikke abonnerer på Spotify kan også bruke tjenesten, men da med reklame og uten mulighet til å laste ned og høre offline.

Det mest spennende og nyttige foredraget kom fra Norge og Tromsø, det kommer en Mooc om informasjonskompetanse! Den heter ikomp-0010, og slippes offisielt i januar 2015. Mariann Løkse fra UIT Norges arktiske universitet, som tidligere har skrevet bok om informasjonskompetanse, presenterte den nye programvaren og arbeidet med dette læringsverktøyet.

Ikomp-0010 består av fire moduler, læringsstrategier, Informasjonssøk, Kildekritikk og Akademisk dannelse. Den finnes foreløpig bare en norsk utgave, men de planlegger en engelsk versjon. Programvaren er utviklet under tett samarbeid med studenter og undersøkelser av studentenes behov viser at det er et stort gap fra videregående til universitetet. Hva er en artikkel? Hvordan refererer jeg? Hva er akademisk skriving? Dette er noen av spørsmålene studentene hadde og som de får svar på i Ikomp-0010.

Det ligger ute en test på Bibsys sin plattform: http://edxtest.bibsys.no
Jeg har testet litt og syns dette er et nyttig verktøy, ikke bare for studentene, men også for oss som underviser studentene i informasjonskompetanse.

Konferansen er den første som har laget en egen konferanse-app, som kan lastes ned på ili.nymbol.co.uk, til glede for dem som ikke hadde mulighet til å være der. Men jeg er nå glad jeg fikk delta denne gangen, selv om konferansen kanskje var hakket dårligere enn tidligere år.

Mini Medical School

Savner du mer kunnskap om anatomi, fysiologi og medisin generelt?
Må du tvinge overleger i kne for å tegne hjertemodeller og sitte på fysioterapeuter til de har beskrevet musklene i armen?
Det er ikke så lett for for helsefaglige bibliotekarer å finne undervisningsopplegg i anatomi og fysiologi som passer. Vi ender ofte opp med ressurser som medisinske fagbøker og diverse nettressurser for å få en bakgrunnsforståelse for litteratursøkene vi gjør.

Nå kan du melde deg på et nettkurs i grunnleggende medisin i regi av University of Colorado: Mini Medical School
De arrangerer en MOOC (Massive Open Online Course, et gratis nettkurs åpent for alle) over 8 uker som dekker forskjellige emner som vanligvis blir gjennomgått i første år på legeutdanningen.

Dette kurset starter 8.september, består av videoforelesninger som du kan se når du vil, og krever ingen forkunnskaper eller bøker. Det er beregnet på alle som er interessert i medisin som fag (også pasienter og pårørende), så vanskelighetsnivået bør ikke være for avskrekkende for de som vil prøve seg.