Winner of the SMH/AHILA grant 2017

Winifred Nantambi and Olalekan Moses won the SMH/AHILA grant 2017 of 10.000 NOK each! AHILA is the Association for Health Information and Libraries in Africa.

Winifred Nantambi will use her grant on a course provided by ITOCA (Information Training and Outreach Centre for Africa) and at an IFLA (International Federation of Library Associations) meeting. At the IFLA meeting, Winifred Nantambi will present a paper on Public access to health information by the elderly and primary school children in Uganda.

Olalekan Moses will do a poster presentation and take part in a Workshop to become a Certified member of the Professional Medical Librarian of Nigeria (CMLN).

We will publish their reports on the SMH blog when they are due. Congratulations!

ahilalogos

 

Winner of the SMH/AHILA grant 2016

Mr. Charles W. Marwa from Tanzania won the SMH grant 2016 of 10.000 NOK. The grant was announced in cooperation with the Association for Health Information and Libraries in Africa (AHILA). Mr. Marwa used the grant to attend the  AHILA Biennial Congress in Uganda in October. Among other things, he shared findings from his PhD thesis «Knowledge, Attitude and Perceptions towards Health Information Services in Public libraries of Tanzania». Read more in Charles Marwa’s interesting report and see his Pictures from the Congress.

 

Pris til Julie Glanville for artikler om litteratursøk

Julie M. Glanville og kolleger er tildelt førstepremie for sin artikkel Improving Access to Reports of Randomized Controlled Trials in Embase: Innovative Methods Enhance the Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL). Prisen ble tildelt under konferansen Mosaic ’16, arrangert av the US Medical Library Association (MLA), the Canadian Health Libraries Association, og the International Clinical Librarian Conference) i Toronto nylig.

Glanville og kolleger ble også tildelt «the Best JMLA Research Paper Award for 2014–2015″ av MLA Research Section, for artikkelen Searching ClinicalTrials.gov and the International Clinical Trials Registry Platform to inform systematic reviews: what are the optimal search approaches?

Julie Glanville, Associate Director, York Health Economics Consortium Ltd, York, Storbritannia, har holdt flere kurs i litteratursøk i SMH-regi, alene og i samarbeid med Carol Lefebvre, Independent Information Consultant, Lefebvre Associates Ltd, Oxford, UK.

Vi gratulerer!

Les mer her

 

Winner of the SMH grant at the IFLA Congress 2015

Monica Chipungahelo (picture) who is working as a librarian at Tanzania Food and Nutrition Centre, won this years SMH grant and attended the 81st IFLA World Library Information Congress in CapeTown, South Africa. Monica applied for the grant which was announced to members of the Association for Health Information and Libraries in Africa (AHILA) in cooperation with SMH.

Monica has written an interesting report describing her experiences as a delegate and speaker at the IFLA conference. Her paper was titled “Promoting Public Access to Health Information: Experiences of the Association for Health Information and Library In Africa (AHILA) – Tanzania Chapter”. Monica states that «the general goal of the project was to promote and improve public access to nutrition and health related information». Monica used this opportunity to promote activities of the Association for Health Information and Library in Africa (AHILA) and the AHILA Tanzania Chapter.

The IFLA conference theme was “Dynamic Libraries: Access, Development and Transformation”. A theme which Monica considers to be «of critical importance to strengthen democracy on a continent where libraries need to connect with civil society to demonstrate the value they add in eradicating poverty, illiteracy, unemployment and ignorance with special emphasis on early childhood development, youth services, women’s health and local economic development». To me it seems we are all working towards the same goals although I guess we are quite privileged compared to other parts of the world like Monica’s. This short description is written in English in case Monica or members of AHILA would like to read it. See Monica’s report.

Monica IFLA    Monica presenting    Monica collecting papers

ahilalogos            AHILA Tanzania

Winner of the SMH/AHILA grant 2016

Utlysning av SMH-stipend til bibliotekarer i utviklingsland

AHILAs hjemmeside

SMH samarbeider i år med the Association for Health Information and Libraries in Africa (AHILA) om tildeling av SMH-stipendet for bibliotek eller bibliotekarer i vanskeligstilte land. AHILA har bestemt at årets støtte skal gis til bibliotekarer som vil delta på IFLA-kongressen i Cape Town, Sør Afrika, 15.-21. august 2015. Søknadsfristen er 30. juni og SMH-styret er spent på responsen! Følg med på bloggen og les mer om utlysningen på AHILAs hjemmeside

På SMHs årsmøte i mars 2012 ble det vedtatt å sette av kr. 10.000 på budsjettet årlig for å støtte bibliotek eller bibliotekarer i vanskeligstilte land. For informasjon om SMH-stipendet se  Med bøker og strikkeluer til Malawi av Irene Hunskår.

Har du lyst til å jobbe ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten? 

Ledig stilling som bibliotekar/forskningsbibliotekar

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, www.kunnskapssenteret.no, fremskaffer og formidler forskningsbasert kunnskap om effekt av tiltak, og arbeider med å måle kvalitet på utvalgte helsetjenester, for å bidra til gode beslutninger slik at brukerne får best mulig helsetjenester. Kunnskapssenteret har ca 200 ansatte og holder til i Oslo sentrum.

Ledig stilling i avdeling for kunnskapsoppsummeringer
Avdelingen fremskaffer og oppsummerer forskningsbasert kunnskap om effekt av tiltak for forebygging, kvalitetsforbedring, organisering, finansiering og regulering av helsetjenestene, og utarbeider metodevurderinger. Avdelingen arbeider også med strategiske tiltak for å støtte kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten, blant annet undervisning og bidra til drift av en søketjeneste.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene vil være knyttet til kunnskapshåndtering innen Kunnskapssenterets arbeidsområder
 • Støtte Kunnskapssenteret i rapportering av publikasjoner
 • Utvikle søkestrategier og å utføre systematiske litteratursøk for kunnskapsoppsummeringer
 • Delta i å utarbeide kunnskapsoppsummeringer
 • Bidra i Kunnskapssenterets søketjeneste og støtte medarbeidere i hele Kunnskapssenteret med bibliotekfaglige oppgaver
 • Undervisning i kunnskapshåndtering

Kvalifikasjoner

 • Bibliotekar-utdanning og relevant arbeidserfaring
 • Erfaring i å utføre systematiske litteratursøk
 • Erfaring med kunnskapsbasert praksis som metode
 • Erfaring fra prosjektarbeid og tverrfaglig samarbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 Søknadsfrist 27.11.2014

Se hele stillingsannonsen

Konferanse om metodevurdering i Oslo juni 2015

HTAi 2015.png
Hva slags kunnskap trenger helsetjenesten? Hvordan kan samarbeidet mellom de som produserer og de som etterspør kunnskapen bli bedre? Det er noen av spørsmålene som blir belyst på den internasjonale konferansen, HTAi2015 i Oslo 14.–17. juni.

Konferansen arrangeres av Health Technology Assessment international (HTAi), et internasjonalt nettverk av organisasjoner som lager metodevurderinger (HTA). Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten er lokalt vertskap for konferansen i samarbeid med sine nordiske søsterorganisasjoner.

Internasjonalt samarbeid og kunnskapsdeling
Hovedtemaet for konferansen er å fremme global innsats og samarbeid om kunnskapsproduksjon og deling. Konferansen samler deltakere fra hele verden, inkludert ledere i helsetjeneste og helseforvaltning, klinikere, pasienter, industri og forskere som er opptatt av metodevurdering.

Key speakers er Kunnskapssentrets Andy Oxman og redaktør i tidsskriftet The Lancet, Richard Horton.

For bibliotekarer
Konferansen er også interessant for bibliotekarer i medisin- og helsefaglige bibliotek. Undergruppen Information Resources Group (IRG) arrangerer workshop i forkant av konferansen, og håper å arrangere sesjoner med aktuelle tema i løpet av konferansen. Mer informasjon kommer.

Eksempler på tema som ble foreslått på workshop-evalueringen i 2014
1) text mining and semantic analysis (including an introduction to existing tools/programs)
2) searching for qualitative studies (for qualitative reviews)
3) searching for medical devices
4) searching for adverse effects data
5) search filters with examples and other effective approaches to finding the evidence

Det er åpnet for innmelding av abstracts, Fyll ut skjemaet nedenfor (HTAi 2015 workshop proposal template) med forslag til tema, og send til leder (David Kaunelis: DavidK@cadth.ca) eller nestleder (Ingrid Harboe: Ingrid.Harboe@kunnskapssenteret.no) innen onsdag 19. november.

Konferansen åpner for påmelding  27. januar 2015
Mer informasjon på konferansens egen nettside

HTAi 2015 workshop proposal template

Hva kjennetegner rettferdig testing?

Testing Treatments

Nettsiden «Testing treatments» handler om hvordan vi kan si at en behandling er bedre enn en annen, det vil si hva som utgjør en rettferdig test av behandlingseffekt.

 «Testing treatments» ønsker å bidra til forståelse for hvorfor det er viktig å teste behandlinger nøye, kunne gjenkjenne pålitelig forskning og hva du kan gjøre for å bidra til å sikre at forskning har en større sjanse til å være relevant for deg og andre. På nettsiden finner du blant annet illustrerende og morsomme videoklipp fra YouTube under TT extras som forklarer prinsippene i boken.

Nettsiden er oversatt fra den engelske versjonen med samme navn, og ble lansert på Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 21.11.13. Boken «Testing treatments» kan lastes ned i PDF-format fra nettsiden.