Eksportere mange referanser fra Cinahl til EndNote

Har du gjort et litteratursøk i Cinahl, fått mange treff og overført 50 referanser om gangen inn i Folder, for deretter å importere alle referansene inn i EndNote?
Det er helt bortkastet tid når det finnes en enklere løsning.

I Cinahl er det mulig å importere opp til 25.000 referanser inn i EndNote (eller andre verktøy for referansehåndtering), men den muligheten er ikke synlig med mindre man har aktivert eksportmuligheten i Ebsco Admin (Delivery options > Allow export of up to 25,000 records).

Her er en veiledning fra University of Stirling
Veiledningen anbefaler å lagre filen med referanser i et Notepad-dokument og deretter importere filen inne fra EndNote. En snarvei er å klikke på lenken i e-posten, og så dobbeltklikke på .ris-filen og velge at filen skal åpnes i EndNote. Da legger referansene seg fint inn i EndNote (hvis ikke det fungerer kan du vurdere å definere at .ris-filer alltid skal åpnes med EndNote som program).

OBS: Det kan ta litt tid før du får e-posten fra Ebsco. Du bør også vente ca. 15 minutter før du åpner lenken du får i e-posten (det kan ta tid før filen er klar til å åpnes).