Reisestipend: ICML og EAHIL, 14-16 juni 2017

Av: Sara Clarke, Lovisenberg diakonale høgskole

Jeg var så heldig og fikk et stipend fra SMH til å delta på ICML/EAHIL 2017, i Dublin, Irland.  Jeg hadde også fått antatt et abstrakt for en Oral Presentation, så deltakelse var viktig!  Vi var en stor gjeng fra Norge som reiste til Dublin for konferansen. Det var veldig givende å kunne bli bedre kjent med norske kollegaer, i tillegg til å få faglig påfyll og innsikt fra internasjonale kollegaer.  Det var et intenst og innholdsrikt opphold, og jeg klarer ikke å få dekket alt jeg opplevde, så jeg skal oppsummere noen av mine ”highlights”. Se her for programmet: http://eahil2017.net/programme/

Keynote lecture: Michelle Kraft – Diversity through disruption

Michelle Kraft er Bibliotekdirektør på Cleveland Clinic Floyd D Loop Alumni Library, og blogger som the Krafty Librarian (http://www.kraftylibrarian.com/).  Hennes keynote var et underholdende og utfordrende blikk på hvordan disruptive teknologier skaper endring og innovasjon.   Hun begynte med å påpeke at lyspæret var en disruptiv teknologi som skapte store endringer for samfunnet.  Nå er det veksten av mobil internett som er i ferd med å endre måten vi gjør ting på.  Hun la vekt på viktigheten av å tenke nytt, og sa at ”we need to rethink the sacred cows of librarianship”!  Dette synes jeg er et ekstremt viktig poeng, det er mange som bruker unnskyldningen: ”men vi har alltid gjort det slik”; som kan hemme innovasjon og viktig tilpasningsdyktighet.

Workshop – Leading Up, Down and Around: the value of mentorships for Health Sciences Librarians.  Anne Seymour, USA

Denne workshop var ledet av en gruppe bibliotekarer fra USA som var veldig engasjert, og hadde hatt roller som bl.a. Past President of MLA og President of ALA.  Workshoppen var organisert som ”Fishbowl”.  Det var tre stoler plassert på midten, og en ring med stoler rundt.  Den som ønsket å snakke måtte ta en plass på midten, og da kunne en av de som var i diskusjon gå ut.  Det er tydelig at mentorship er godt etablert i USA, som førte til at diskusjonen ble noe ensidig til tider.  Deltakerne fra USA og Canada snakket seg imellom om utfordringene og fordelene med mentorship programmer, noe som eksisterer jo ikke i Norge for tiden.  Jeg ble veldig inspirert av diskusjonen, og tenkte at en slik mentor-ordning kunne være til nytte i Norge.  Det er også mulig å bli et medlem av MLA fra utlandet, og får en amerikansk mentor: http://www.mlanet.org/p/cm/ld/fid=45

Incorporating game-based learning into Medical Student Evidence-based Practice Education: Nicole Capdarest-Arest, Stanford University, USA

Jeg leder for tiden et prosjekt som har som hensikt å øke bruk av studentaktiv læring på høyskolen (https://www.ldh.no/om-ldh/prosjekt-kilde), så var veldig interessert i å høre om denne alternativ tilnærming til undervisning om KBP til medisinstudenter.  Forfatterne hadde gjort om sine undervisning om KBP til å bruke ”gaming”.  De brukte ulike tilnærminger, inkludert BINGO, og rollespill. Dette hadde økt engasjement og motivasjon blant studentene.

Flipped learning vs traditional teaching – feedback and evaluation of Information Skills training for University Hospital Nursing staff: Tuulevi Ovaska, Finland

I Finland hadde de også gjort om KBP undervisningen med mer studentaktive metoder, denne gangen med Flipped Learning (omvendt undervisning).  De hadde gått fra en tradisjonell forelesning samt ”hands-on training”, til å legge informasjonen ut på læringsplattformen i påvente av at studentene skulle komme forberedt til hands-on delen.  I evalueringen hadde studentene gitt utrykk for at de synes de hadde lært mer med en omvendt tilnærming og var mer fornøyd.

 

HLA Online Journal Club

Det å skulle sette av tid innimellom undervisning, skrankevakter, opplæring, påfylling av skriverpapir, litteratursøking, veiledning, dette ALMA vi alle skal inn i, og alt annet man gjør på jobben, for å lese artikler, og deretter å finne tid, sted og noen å diskutere det med kan være en utfordring for flere av oss. I mellom mange andre arbeidsoppgaver kan det være noe som fort kan prioriteres bort, da det nesten kan føles som en luksus. Selv tenker jeg ofte at dette med kritisk vurdering av forskningsartikler, det er noe jeg burde bli bedre til. Både for å enklere kunne ta forskning opp i egen praksis, men ikke minst også for å føle meg tryggere når jeg tar det inn som et element i egen undervisning og veiledning.

På sommerens evenement som populært gikk under navnet EAHIL workshop var det også en sesjon med ICLC (International Clinical Librarian Conference). Derfra har jeg lyst til å trekke frem et innlegg fra Catherine Voutier om HLA Online Journal Club.

HLA er organisasjonen Health Libraries Australia, Australias SMH. De har etablert en journal club på nett hvor medlemmer av HLA kan trene seg på kritisk vurdering i fellesskap via nett. hla jc

Annenhver måned velges det ut en artikkel som skal kritisk vurderes. Så langt det er mulig velges det en åpent tilgjengelig artikkel slik at så mange som mulig har tilgang til den. I skrivende stund er dette månedens artikkel; – Marshall JG, Morgan JC, Thompson CA, Wells AL. Library and information services: impact on patient care quality. Int J Health Care Qual Assur. 2014;27(8):672-83.

Selve nettsiden for HLA Journal Club er i og for seg statisk, den kritiske vurderingen foregår i kommentarfeltene. Det er tatt utgangspunkt i CASP sine kriterier for kritisk vurdering, også er det laget en side for hvert steg hvor de enkelte diskusjonspunktene er listet opp. Så er det opp til de som ønsker å være med å gi sine innspill til hvert steg i kommentarfeltet under og kritisk vurderer artikkelen i fellesskap, som en kritisk masse.hla jc3

Når måneden er over tar en person ansvaret med å skrive en oppsummering av den kritiske vurderingen, som vil bli publisert i HLA News (se f.eks s. 16 i september 2014). Slik jeg forstod det går dette ansvaret på rundgang mellom de som er med. Når oppsummeringen er ferdig skrevet slettes også kommentarene på nettsiden, slik at blanke ark ligger klare til neste måneds artikkel.

En utfordring med HLA Journal Club er å få deltakere. Som med så mye annet er entusiasmen stor, mange melder seg på og lager seg en brukerkonto, men til syvende og sist er det oftest en håndfull som er aktive. Selv tenker jeg at dette er en god løsning dersom man er alene eller en av få på arbeidsplassen som ønsker å øke kompetansen på kritisk vurdering. Eller om man ønsker ha dette som et supplement til diskusjon i egen Journal club.

Har vi forresten noe godt ord eller begrep for det engelske journal club? Eller er det stort sett kritisk vurdering som brukes rundt omkring?

I etterkant av presentasjonen på ICLC sier HLA at de åpner for at ikke-medlemmer også kan være med. Det var tydeligvis et innlegg som engasjerte, og betyr at om du er interessert så kan du være med.

Catherine Voutier som presenterte HLA Journal Club er klinisk bibliotekar ved Royal Melbourne Hospital. Hun har en lesverdig blogg om medisinsk-bibliotekfaglige temaer her og twitrer her.

 

– Marte Ødegaard
Universitetsbiblioteket i Oslo, Medisinsk bibliotek.