Kurs i kritisk vurdering av artikler – i Bergen!

Vil du lære mer om hvordan du kan kritisk vurdere forskningsartikler?

Målet er at deltakerne skal kunne gjennomføre kritisk vurdering av ulike typer forskningsartikler, og samtidig få noen tips om hvordan manselv kan gjennomføre slike kurs ved sine institusjoner.

Dagen består av både forelesning og praktiske gruppeoppgaver.

KURSHOLDER: Lena Nordheim

Lena Nordheim er utdannet bibliotekar og har master i bibliotek- og informasjonsvitenskap. For tiden holder hun på med en doktorgrad. Hun har jobbet ved Senter for kunnskapsbasert praksis i flere år hvor hun blant annet har undervist på videreutdanningen i KBP.

10. mai 2017, 12-15 blir det kurs i kritisk vurdering av artikler på Kronstad i Bergen. Meld deg på i aktivitetskalenderen!

 

#UKMedLibs chat Online Twitter journal club

Tidligere i sommer skrev jeg et innlegg her om å utnytte internett som en arena for å trene på kritisk vurdering av forskningsartikler. En annen måte å utnytte teknologien i den kritiske vurderingens øyemed er å ta i bruk Twitter.

#UKMedLibs chat er et månedlig britisk diskusjonsforum på Twitter hvor temaer relatert til medisinske bibliotek diskuteres. Tema for diskusjon og tidspunkt oppgis på forhånd, med tre frivillige som leder og modererer diskusjonen. Tirsdag 21. juli kl. 20 London-tid (dvs kl 21 i Norge), skal det testes ut en twitter journal club. Altså kritisk vurdering av en artikkel i fellesskap på Twitter. Artikkelen som skal kritisk vurderes er

Dette er en artikkel som alle i Norge skal ha tilgang til via Helsebiblioteket, og er en artikkel vi kan like å slå oss på brystet med, men holder den vann? Om du er aktiv på Twitter så kan du jo delta i debatten, eller bare følge med på sidelinjen. UKMedlibs kan følges på @UKMedLibs og #UKMedLibs. Det går også an å lese diskusjonen i etterkant ved å gå inn på disse lenkene.

Tidligere temaer som har vært diskutert finner du på nettsiden deres.

– Marte Ødegaard Universitetsbiblioteket i Oslo, Medisinsk bibliotek.

HLA Online Journal Club

Det å skulle sette av tid innimellom undervisning, skrankevakter, opplæring, påfylling av skriverpapir, litteratursøking, veiledning, dette ALMA vi alle skal inn i, og alt annet man gjør på jobben, for å lese artikler, og deretter å finne tid, sted og noen å diskutere det med kan være en utfordring for flere av oss. I mellom mange andre arbeidsoppgaver kan det være noe som fort kan prioriteres bort, da det nesten kan føles som en luksus. Selv tenker jeg ofte at dette med kritisk vurdering av forskningsartikler, det er noe jeg burde bli bedre til. Både for å enklere kunne ta forskning opp i egen praksis, men ikke minst også for å føle meg tryggere når jeg tar det inn som et element i egen undervisning og veiledning.

På sommerens evenement som populært gikk under navnet EAHIL workshop var det også en sesjon med ICLC (International Clinical Librarian Conference). Derfra har jeg lyst til å trekke frem et innlegg fra Catherine Voutier om HLA Online Journal Club.

HLA er organisasjonen Health Libraries Australia, Australias SMH. De har etablert en journal club på nett hvor medlemmer av HLA kan trene seg på kritisk vurdering i fellesskap via nett. hla jc

Annenhver måned velges det ut en artikkel som skal kritisk vurderes. Så langt det er mulig velges det en åpent tilgjengelig artikkel slik at så mange som mulig har tilgang til den. I skrivende stund er dette månedens artikkel; – Marshall JG, Morgan JC, Thompson CA, Wells AL. Library and information services: impact on patient care quality. Int J Health Care Qual Assur. 2014;27(8):672-83.

Selve nettsiden for HLA Journal Club er i og for seg statisk, den kritiske vurderingen foregår i kommentarfeltene. Det er tatt utgangspunkt i CASP sine kriterier for kritisk vurdering, også er det laget en side for hvert steg hvor de enkelte diskusjonspunktene er listet opp. Så er det opp til de som ønsker å være med å gi sine innspill til hvert steg i kommentarfeltet under og kritisk vurderer artikkelen i fellesskap, som en kritisk masse.hla jc3

Når måneden er over tar en person ansvaret med å skrive en oppsummering av den kritiske vurderingen, som vil bli publisert i HLA News (se f.eks s. 16 i september 2014). Slik jeg forstod det går dette ansvaret på rundgang mellom de som er med. Når oppsummeringen er ferdig skrevet slettes også kommentarene på nettsiden, slik at blanke ark ligger klare til neste måneds artikkel.

En utfordring med HLA Journal Club er å få deltakere. Som med så mye annet er entusiasmen stor, mange melder seg på og lager seg en brukerkonto, men til syvende og sist er det oftest en håndfull som er aktive. Selv tenker jeg at dette er en god løsning dersom man er alene eller en av få på arbeidsplassen som ønsker å øke kompetansen på kritisk vurdering. Eller om man ønsker ha dette som et supplement til diskusjon i egen Journal club.

Har vi forresten noe godt ord eller begrep for det engelske journal club? Eller er det stort sett kritisk vurdering som brukes rundt omkring?

I etterkant av presentasjonen på ICLC sier HLA at de åpner for at ikke-medlemmer også kan være med. Det var tydeligvis et innlegg som engasjerte, og betyr at om du er interessert så kan du være med.

Catherine Voutier som presenterte HLA Journal Club er klinisk bibliotekar ved Royal Melbourne Hospital. Hun har en lesverdig blogg om medisinsk-bibliotekfaglige temaer her og twitrer her.

 

– Marte Ødegaard
Universitetsbiblioteket i Oslo, Medisinsk bibliotek.