Julehilsen fra SMH

Kjære medlemmer i SMH!

Styret vil takke alle som har bidratt til enno eit godt SMH-år og alle som har deltatt på kurs og andre arrangementer i regi av SMH. SMH-dagane i Bergen i september var godt besøkt og evalueringa i etterkant har gitt komiteen gode tilbakemeldingar som kan vidareførast til neste komite.

Styret sender dei beste ønsker for jula og det nye året med å «opne nokre julegåver» som kjem i 2017:

-Vidareutdanning i pedagogikk for bibliotekarar blir tilbudt frå høsten 2017
-Kurs med Julie Glanville i Oslo 22.-23.mars
-SMH-dagane 2018 blir i Trondheim! Takk til bibliotekmiljøet i Trondheim for at dei tek på seg å arrangere.

Og til slutt: Årsmøtet i SMH blir tirsdag 21.mars i Oslo.

Venleg julehelsing,

Irene Hunskår
Leiar i SMH

 

Bokjuletre på Medisinsk bibliotek, UiO
Jol på Medisinsk bibliotek, UiO. Foto: Else Dagfrid Bratland

 

Konstituering av nytt styre

På sitt første styremøte etter årsmøtet konstituerte styret seg. Det kom ingen nye styremedlemmer inn og styret valgte dermed å fortsette som året før. Irene Hunskår fortsetter som leder med Hanne Dybvik som nestleder.

Resten av styret er

  • Astrid Kilvik, Høgskolen i Sør-Trønderlag,
  • Elin Opheim, Sykehuset Innlandet
  • Tonje Velde, Høgskolen Stord/ Haugesund
  • Marte Ødegaard, Universitetet i Oslo
  • Sølvi Biedilæ, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør
  • Ingrid Harboe, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
  • Terese Dalsnes, Universitetet i Oslo

Kontaktinformasjon finner du på SMH.no.

I og med at flere abonnerer på nytt fra SMH-bloggen enn fra SMH.no, velger vi å legge nyheter fra styret på både blogg og nettside.

Utlysning av SMH-stipend til bibliotekarer i vanskeligstilte land

AHILAs hjemmeside

SMH samarbeider i år med the Association for Health Information and Libraries in Africa (AHILA) om tildeling av SMH-stipendet for bibliotek eller bibliotekarer i vanskeligstilte land. AHILA har bestemt at årets støtte skal gis til bibliotekarer som vil delta på IFLA-kongressen i Cape Town, Sør Afrika, 15.-21. august 2015. Søknadsfristen er 30. juni og SMH-styret er spent på responsen! Følg med på bloggen og les mer om utlysningen på AHILAs hjemmeside

På SMHs årsmøte i mars 2012 ble det vedtatt å sette av kr. 10.000 på budsjettet årlig for å støtte bibliotek eller bibliotekarer i vanskeligstilte land. For informasjon om SMH-stipendet se  Med bøker og strikkeluer til Malawi av Irene Hunskår.

Program, papirer og påmelding. Det er tid for årsmøte i SMH.

Førstkommende onsdag, 25.mars, holdes SMHs årsmøte i Helsedirektoratets lokaler i Oslo. Dersom du vil være med på dette er det viktig at du melder deg på i aktivitetskalenderen slik at vi vet hvor mye mat vi skal bestille også er det adgangskontroll i Helsedirektoratet. Årsmøte og medlemsmøte er gratis.

Program:
Kl. 1600-1630 – Matservering med pizza
Kl. 16:30 – Årsmøtet starter
Saksliste:
1. Konstituering, valg av møteleder og referenter
2. Årsmelding 2014
3. Revidert regnskap 2014
4. Forslag til Virkeplan 2015
5. Budsjettforslag 2015
6. Innkomne forslag
7. Valg

Sakspapirer

Etter årsmøtet fortsetter vi med uformelt medlemsmøte der styret orienterer om noen av sakene det jobbes med:

  • SMH-dagene 2016
  • Videreutdanning for medisinske bibliotekarer
  • Støtte til bibliotek i vanskeligstilte land

Utsikt Helsedirektoratet
Også får du se en flott utsikt over Oslo!

Vel møtt!