Hvordan kan vi innføre kunnskapsbasert praksis i sykehus?

Mange er enige om at behandling på sykehus bør være kunnskapsbasert. Men hvordan gjør man det i praksis?
En litteraturgjennomgang fra 2011 peker på visse fellestrekk som kan hindre innføring av kunnskapsbasert praksis i sykehus: Lokale barrierer mot KBP, mangel på ressurser i form av utstyr og tid, problemer med å gjennomføre kompetanseheving blant personalet og manglende fokus på endringsledelse.

Les mer: http://www.sykepleien.no/forskning/forskningsartikkel/665528/hvilke-strategier-er-effektive-ved-implementering-av-kunnskapsbaser-praksis-i-sykehus