ALTMETRICS – et av flere diskusjonstema på sommerens EAHIL

Mens vi i alle år har forholdt oss til impact factor og sådant mer, har det i løpet av de sosiale medienes fremvekst vokst fram nye muligheter for målinger, denne gangen på artikkelnivå.

De sosiale medienes inntog har gjort omtaler og lenker  langt enklere å formidle. Først og fremst via Twitter, LinkedIn, de ulike bloggplattformene og Facebook. Og der lenkes det naturligvis til den enkelte artikkel, eller andre format for den saks skyld. Dette kan telles. Dermed kan det også spores hvor det gir best effekt å videreformidle informasjon, og i hvilken form. Nettet tilbyr et hav av ulike formidlingskanaler, og en kjapp liten omtale på den riktige bloggen eller informasjonssiden kan avstedkomme mange ekstra klikk. Dette kan så lede til et høyere siteringstall på sikt.

I løpet av EAHIL14 var det både en videreutdanningsklasse i forkant av selve konferansen, presentasjon under selve konferansen (anbefales, veldig grei intro!) og postere som var fokusert på dette temaet. Og på Twitter og i pausene gikk diskusjonen på om hvorvidt dette var nyttig eller brysomt – kanskje endog fullstendig feil spor å satse på? Mulighetene for å få opp statistikken til hver enkelt artikkel på tvilsomt grunnlag var et av de store ankepunktene, manipuleringsmulighetene er jo mange.

De diskusjonene vil ikke jeg begi meg inn på. Men jeg synes vi skal ta opp til vurdering om det er noe vi skal bekymre oss om fra bibliotekets ståsted?

Ja, mener åpenbart flere, som tilrettelegger ved å klargjøre referansene og de tilhørende arbeidene til alle sine ansatte ut på en av plattformene som gjør dette mulig, som CiteULike og Mendeley.
Det finnes ulik programvare, noe gratis og noe dyrt, noe enkelt og noe med mye ulik funksjonalitet. Noen av aktørene finner du her:

Oppmerksomme sjeler har kanskje lagt merke til at Cochrane’s artikler, og for den saks skyld store deler av  Wiley’s artikler har fått en fargerik ”smultring” (engelsk «donut») over sammendraget sitt. Dette er Altmetric.com sitt symbol, og de ulike fargene viser hvilket medium som har referert. Blått for Twitter, gult for blogger, rødt for ”mainstream media sources” osv.

EBSCO har kjøpt opp Plum Analytics, som leverer PlumX. I tillegg til å se på artikler,teller PlumX  også alt fra patenter til postere, fra intervjuer til kildekode. De bruker en lyseblå ”solstrålesirkel” (engelsk «sunburst») i sin grafikk.Bedre norsk term mottas forøvrig med takk!

ImpactStory er et non-profit firma, og fokuserer på den enkelte forsker. Det koster en forsker 60 $ i året å ha en profil som viser hvilken ”impact” man har. De går bredt ut i forhold til ulike formater, og har fokus på åpen kildekode, samt på bevisstgjøring rundt mulighetene for deling og spredning som nettet gir.

PLOS ALM (ALM står for Article Level Metrics) har ikke oppdatert nettsiden Google gir deg øverst det siste året, men i følge en post på PLOS blogs 2. september i år, er det like fullt i aktivitet. Det ser ut for at arbeidet følges opp via denne siden i stedet, og på Twitter har de god oppdateringsfrekvens.

Det finnes en del artikler på temaet altmetrics allerede. En av de tidligste er fra NEJM i 1991, som analyserte artikler som ble sitert i New York Times, og tilsvarende som IKKE ble sitert mens avisen var i streik. Ordet kom til i 2010, i en tweet fra Jason Priem. For den som har lyst til å se på nyere artikler på temaet, anbefaler jeg referanselisten til engelsk Wikipedias artikkel om altmetrics.