Du vil ikke tro hva som er årets nye MeSH-termer!

Men jeg kan røpe såpass at Nuns og Monks er blant de.

Nuns clamming, Library of Congress Prints and Photographs Division, Toni Frissell Collection

[Nuns clamming. Library of Congress Prints and Photographs Division, Toni Frissell Collection.]

I tillegg til at MeSH oversettes, så er det et vokabular i endring. Hvert år endres hele MeSH-vokabularet noe etter vurderinger fra The Medical Subject Headings Section Staff.

Endringene deles inn i tre kategorier

  • Slettede MeSH-termer
    Det er 4 slettede termer, og disse er uansett erstattet med noe annet. In vitro er f.eks erstattet med In vitro techniques.

Her finner du full nyhetssak fra NLM bulletin.

Stort sett har ikke MeSH-oppdateringen så mye å si for meg personlig, men det kan alltid være en god ide å undersøke om en har lagret et søk (og har e-postvarsling) hvor disse endringene har noe å si, eller om noen nye begreper passer inn i noe av undervisningsmaterialet.

Norske MeSH er tilgjengelige på nett

I forrige uke sendte Sigrun Espelien Aasen ved Kunnskapssenteret ut en gladmelding på Biblioteknorge og Medbibl-lista; norsk MeSH er endelig tilgjengelig på nett.

I og med at MeSH på norsk er et viktig verktøy for oss og våre brukere og Sigrun sa det så godt selv spurte vi om å få lov til å legge ut e-posten hennes ut i helhet på SMH-bloggen.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten med Helsebiblioteket.no i spissen, arbeider med en oversettelse av Medical Subject Headings (MeSH) til norsk. Terminologibasen er ikke ferdig og vi jobber hardt for å få god kvalitet på oversettelsen, men du kan nå søke i termlisten versjon 1 (10.12.2014) <http://helsebib.computas.no/> – du finner den under «Verktøy» på Kunnskapssenteret.no og «For bibliotekarer» på Helsebiblioteket.no. Listen inneholder 20 000 norske MeSH, 27 500 amerikanske MeSH.

Slik bruker du termlisten:

  • I feltet «Søk» kan du skrive inn en term på norsk eller engelsk (søker på 60 000 termer og MeSH id-nr). Du får listet opp forslag til norsk MeSH (hovedterm) og velger én.
  • Da vises all informasjon på norsk og engelsk på valgte term. Alternative termer er synonymer og nærliggende begrep som omfattes av definisjonen.
  • Vil du se termens hierarkiske plassering, klikk på «Hierarki» og du kan velge for eksempel under-/overordnet term for videre søk. Klikk på termen, som blir farget blå og klikk igjen slik at du kommer inn på termens hovedside.
  • Nederst på termens hovedside kan du søke i andre databaser ved å klikke på lenkene.

Capture

Status:
Databasen er under utvikling, og vi tar gjerne imot innspill og spørsmål – helst skriftlig. Den skal være felleseie og alt engasjement for å forbedre den mottas med takk! National Library of Medicine som utgir MeSH er i stjerneklassen mht. fri tilgang (open access) – og vi følger dem.

Flere bibliotek i universitets- og høgskolesektoren har sagt de vil samarbeide om ferdigstilling av norske MeSH i 2015 gitt at vi får penger til arbeidet. Kulturdepartementet har bevilget 480 000 kr. til oversettelse av definisjoner til mye brukte termer, og Språkrådet vil bidra til at nynorske termer blir inkludert.

Databasen er under utvikling, og vi tar gjerne imot innspill og spørsmål – helst skriftlig. Den skal være felleseie og alt engasjement for å forbedre den mottas med takk! National Library of Medicine som utgir MeSH er i stjerneklassen mht. fri tilgang (open access) – og vi følger dem.

Flere bibliotek i universitets- og høgskolesektoren har sagt de vil samarbeide om ferdigstilling av norske MeSH i 2015 gitt at vi får penger til arbeidet. Kulturdepartementet har bevilget 480 000 kr. til oversettelse av definisjoner til mye brukte termer, og Språkrådet vil bidra til at nynorske termer blir inkludert.

Mer om prosjektet: