Hva kjennetegner rettferdig testing?

Testing Treatments

Nettsiden «Testing treatments» handler om hvordan vi kan si at en behandling er bedre enn en annen, det vil si hva som utgjør en rettferdig test av behandlingseffekt.

 «Testing treatments» ønsker å bidra til forståelse for hvorfor det er viktig å teste behandlinger nøye, kunne gjenkjenne pålitelig forskning og hva du kan gjøre for å bidra til å sikre at forskning har en større sjanse til å være relevant for deg og andre. På nettsiden finner du blant annet illustrerende og morsomme videoklipp fra YouTube under TT extras som forklarer prinsippene i boken.

Nettsiden er oversatt fra den engelske versjonen med samme navn, og ble lansert på Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 21.11.13. Boken «Testing treatments» kan lastes ned i PDF-format fra nettsiden.