SMH 60 ÅR – Fagdag 15/11-2013

Margrethe B. Søvik fikk stipend for å reise på SMHs 60-årsfeiring. Her er hennes oppsummering av fagseminaret;

Som takk for reisestipend har jeg skrevet en kort rapport fra SMHs 60-årsfeiring med fagdag på Kunnskapssenteret 15/11. Sentralt for hele dagen sto SMH-bibliotekarenes spesielle stilling som en gruppe bibliotekarer med et unikt og stabilt – og etter hvert «gammelt» – nettverk. Gro Jamtvedt fra Kunnskapssenteret ønsket velkommen med å understreke at bibliotekarene er bærebjelker for det kunnskapsbaserte og påpekte at hennes avdeling hadde vært hjelpeløse uten grundige og gode litteratursøk i bunn. Senere på dagen guidet Patricia Flor fra Høgskolen i Telemark oss gjennom SMB/SMHs historie i foredraget SMH som kompetanseutvikler: Hva har vi oppnådd, hvor går vi? Mange arbeider i små bibliotek eller er alene på jobben, og da er det godt å ha et nettverk å støtte seg til. Som flere andre nevnte i løpet av fagdagen må mange av oss være både spesialister og generalister – og da er SMH med sine kurs, fagdager, reisestipend og gode kolleger bra å ha.

Ellers var det tre temaer som gikk igjen i løpet av dagen, som alle har profesjon og kompetanse som fellesnevner:

–       Forskning (forskerstøtte – mer egen forskning)
–       Tverrfaglighet (samarbeid – nye partnerskap)
–       Teknologi (ikke-tradisjonelle tjenester – formidling)

Les mer »