Språkverktøy for fremmedspråklige pasienter

Det er ikke alltid man har en tolk i nærheten når man skal snakke med pasienter, og en pasient kan fort bli forskrekket hvis han tror han mangler hjerne i stedet for jern.

Helsebiblioteket har laget en oversikt over tilgjengelig fremmedspråklig pasientinformasjon som kan være til hjelp.

Flere språkverktøy:  http://www.helsebiblioteket.no/verkt%C3%B8y/spr%C3%A5kverkt%C3%B8y