Ny studie viser at Wikipedia er upålitelig for medisinsk informasjon

Amerikanske forskere har sammenlignet innholdet i 10 sykdomsrelaterte artikler i Wikipedia med fagfellevurdert forskning.
Resultatet er nedslående – 9 av 10 Wikipedia-artikler om bl.a. hjertesykdom, kreft, depresjon, kols og diabetes inneholdt feilinformasjon som avviker fra fagfellevurdert forskning (hentet fra UpToDate, og evt PubMed, Google Scholar eller andre søkemotorer). 

Mer om studien her: http://www.bbc.com/news/health-27586356

Les artikkelen og vurder selv: http://www.jaoa.org/content/114/5/368.full

Det er enklere å nå studenter og helsepersonell med budskapet om å være varsom med Wikipedia-lesing (og informasjonskilder generelt).
Det er nok verre med pasienter som googler symptomene og sykdommene sine og tilfeldigvis havner på Wikipedia.
Kanskje trenger vi å minne flere om ressurser som  http://sunnskepsis.no/?