«Supplied by publisher»-poster i Medline via Ovid

PubMed-referanser med status «PubMed – as supplied by publisher» har frem til nå ikke vært søkbare i Medline via Ovid. Dette er referanser som er så nye at National Library of Medicine ikke har rukket å registrere dem ennå (de baserer seg kun på informasjon fra utgiver). Skulle man få med de aller ferskeste artiklene så måtte man tidligere supplere med et PubMed-søk.

Men nå er «Supplied by publisher»-poster søkbare også i Medline via Ovid! Du må riktig nok søke med et annet Medline-segment enn det du er vant til (et som inkluderer disse tidlig-postene). Det er derfor lurt nå å bytte ut Medline-lenker på nettsidene våre.

Her er den mest omfattende, nye lenken til Medline:
Epub Ahead of Print, In-Process & Other Non-Indexed Citations, Ovid MEDLINE(R) Daily and Ovid MEDLINE(R) <1946 to Present>
http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&NEWS=n&CSC=Y&PAGE=main&D=ppez
(i følge Ovid support omfatter «Epub ahead of print»-segmentet i Ovid postene med status «Supplied by publisher» i PubMed).

Denne lenken skal virke for alle som har IP-validering/proxy. De som bruker andre valideringmetoder kan kontakte Ovid.
Ta kontakt enten med Ingrid Gjelsvik i Ovid support (ingrid.gjelsvik@WoltersKluwer.com – du kan skrive på norsk), eller Ovids generelle supportavdeling (support@ovid.com).
Denne informasjonen ble sendt ut på et nyhetsbrev. De som gjerne vil få med seg slike endringer kan kontakte Ovid og be om å motta nyhetsbrevet deres.

Vi har opplevd noen problemer med at våre lenker innimellom fører til Basic Search i Ovid-basene (og vi vil jo ha Advanced Search). I følge Ovid support så er det bibliotekets kontoinnstillinger i Ovid som bestemmer Basic Search/Advanced Search.

Her er litt mer informasjon om referanser med status «PubMed – as supplied by publisher» (hentet fra PubMeds hjelpetekster):
PubMed citations with tags [PubMed – in process] and [PubMed – as supplied by publisher] on the Abstract display have not yet been processed through the NLM quality control procedures and are more likely to be incorrect than those labeled, [PubMed – indexed for MEDLINE]

In Process Citations 
PubMed’s in-process records provide basic citation information and abstracts before the citations are indexed with NLM MeSH Terms and added to MEDLINE. New in-process records are available in PubMed daily and display with the tag [PubMed – in process].

 

Publisher-Supplied Citations
Citations received electronically from publishers appear in PubMed with the tag [PubMed – as supplied by publisher]. New publisher supplied citations are available in PubMed daily. Most citations progress to in-process, and then to indexed for MEDLINE. However, not all citations will be indexed for MEDLINE and therefore will retain either the tag [PubMed – as supplied by publisher] or [PubMed]. Publishers may submit citations for articles that appear on the web in advance of the journal issue’s release. These ahead-of-print citations also display the tag [Epub ahead of print].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/