Internet Librarian International 2014

Jorun Fallin er koordinator for HiNT-biblioteket i Levanger og har fagansvar for helsefag på høskolebiblioteket i Levanger. Hun fikk tildelt reisestipend fra SMH i år for å reise på Internet Librarian International 2014. Her følger en rapport fra besøket:

Workshop 20. oktober, konferanse 21. og 22. oktober. Olympia Conference Centre, London.
Dette er den 16. konferansen i rekken av Internet Librarian International. 29 nasjonaliteter var representert, fra Australia til USA, og av nesten 400 deltakere var 47 fra Norge. Halvparten av årets deltakerne hadde deltatt på denne konferansen tidligere, det skulle jo bety at det er en konferanse mange opplever som nyttig og spennende. Selv deltok jeg i 2011 og hadde stort utbytte av det den gangen. Jeg gledet meg derfor til å delta igjen, og var veldig glad for å få stipend fra SMH.

Konferansen består av noen plenumsforedrag og tre parallelle løp med mindre foredrag. Det er vanskelig å velge hva en skal gå på, og umulig å få med seg alt. Jeg nevner her bare noen av de foredragene jeg hørte, i tillegg til workshop’en jeg var på den første dagen.

Workshop:
The entrepreneurial library: innovating new library products and services. Ken Chad og Liz McGettigan
“Getting the job done”. Studenter er interessert i å få gjort jobben, enten «jobben» er å skrive en semesteroppgave, en masteroppgave, eller de ønsker rett og slett å kunne nok til å unngå å føle seg dumme sammen med medstudentene. Vi må gi dem verktøy som hjelper dem til å nå dette målet. Det trenger ikke innebære ny, avansert teknologi. Ny teknologi som innføres må ha et skarpt fokus på hvilken jobb det skal gjøre for brukeren.
Henry Ford sa: om du spurte folk hva de ville ha, så sa de «en raskere hest» – de ba ikke om en bil. Vi vil ikke ha en ¼-toms drill, vi vil ha et ¼-toms hull. Folk vet ikke hvilket verktøy de vil ha, de vet bare hvilket problem de vil ha løst. Vi må fokusere på brukerens behov, de forventer mer og mer at det skal være tilrettelagt for dem. Når de logger på universitetets nettsider, vil de at det som kommer opp skal være tilpasset dem.
Etter innledning av Liz McGettigan og Ken Chad hadde vi gruppearbeid, der vi skulle ta i bruk jobs-to-be-done metoden for å kartlegge brukerens behov. Metoden består i korte trekk i å analysere hvilken jobb som skal gjøres, hvem brukeren er, hvilket problem/oppgave som skal løses, og hva det skal brukes til. Er det for å få grunnleggende kunnskap om et emne, eller er det til en masteravhandling? Det ble nesten som referanseintervjuet vil lærte om på bibliotekutdanningen!

Rachel Neaman: Digital inclusion
20% av voksne i Storbritannia har ikke grunnleggende digitale ferdigheter. Det gjelder i stor grad eldre, innvandrere og svake økonomiske grupper. I en tid da «alt» finnes på nett, også nødvendigheter som offentlige kontorer og helseopplysninger, er dette problematisk. Det er et stort behov for livslang læring. 100 millioner av europeere besøkte sitt lokale bibliotek i 2013, av disse var 25% involvert i livslang læring. 4,1 millioner brukte pc på biblioteket, for mange er dette eneste mulighet for internett-tilgang. Bibliotekene har en viktig rolle innen livslang læring!

Ying Zhang: Evidence-based acquisitions: a hybrid acquisitions model
Korte foredrag blir gjerne bare smakebiter på temaer en får lyst til å undersøke mer om. EBA-modellen var noe jeg ikke hadde hørt om før, men som kan være aktuelt for min jobb når vi skal utvide tilbudet av e-bøker. Evidence Based Acquisition (EBA) er en mellomting mellom kjøp av en «pakke» og Patron Driven Acquisition (PDA). EBA gir tilgang i 12 mnd, og på slutten av perioden bestemmes hva en skal beholde. Det ble beskrevet som mye mer kostnadseffektivt enn PDA, men også med ulemper; det ble en komplisert arbeidsflyt ettersom titlene går inn og ut av katalogen så mye, det blir dyrt hvis det brukes lite, og det er vanskelig å markedsføre. Det er viktig med god oppfølging av statistikken dersom denne metoden skal fungere godt.

Phil Bradley: New search apps and tools: What’s new, what’s app?
Paul Bradley er en gjenganger på disse konferansene, og det var et av de foredragene som trakk mest folk. 94% av europeere starter sitt søk i Google, mens for USA er tallet 86%. Bradley presenterte noen søkemotorer som gir andre svar enn Google, og snakket om at det ikke er nok bare å søke i Google.

Noen eksempler blant alle han presenterte:

 • Leap.it: allerede på framsida til leap.it presenteres trender i søk, og det er også etter trender trefflista er sortert. Trefflista gir mer informasjon enn en vanlig søkemotor, med en liten introduksjon og et bilde. Egner seg ikke så godt til å søke etter små (i internasjonal målestokk) norske emner, f.eks smh-bloggen.
 • Tagboard.com: søk i #emneord i alle sosiale media. Gir enkel statistikk på hvor mye det brukes og om det er i positiv eller negativ sammenheng. Smashfuse.com ser ut til å gjøre mye av det samme, men inkluderer flere sosiale medier.
 • Pinterest.com er vel en gammel kjenning for mange. Her kan du søke etter og merke bilder, videoer osv. som du finner på nett, som en huskelapp. Du kan følge andre og se hva de har lagret, og søke i Pinterest på tema som interesserer.
 • Slideshare.net: Her kan du finne presentasjoner av en bestemt person (f.eks Phil Bradley) eller om et gitt tema.

Noen interessante nettsteder en kan finne bilder på Creative commons-lisens:

 • rgbstock
 • freeimages 
 • freerange
 • shothotspot er kan du få tips om hvor det er lurt å ta bilder. Søk på et sted, og du får opp et kart over stedet, og eksempler på bilder tatt fra utkikkspunktet.

Fantasticfiction.co.uk hjelper med å finne rekkefølgen i f.eks Harry Potter-bøkene.

Besøket ble avsluttet med en omvisning på British library, som har en imponerende historie når det gjelder arkitektur, bygging og flytting til det nye bygget som sto ferdig i 1998 etter over 20 år med bygging. Biblioteket har selvfølgelig også en imponerende samling, en del av det i en flott utstilling åpen for publikum.

Internet Librarian 2014

Av Irene Waage
Høgskolebiblioteket i Haugesund

Det var med store forventninger jeg reiste til London for å delta på Internet Librarian, takket være stipend fra SMH. Jeg har deltatt på konferansen en gang før og visste at jeg både ville lære nye ting og få ny inspirasjon. Internet librarian ble arrangert for 16. gang i London, og hadde denne gang hele 47 deltagere fra Norge. Konferansen har stort fokus på ny teknologi, men også på bruk av allerede eksisterende bibliotektjenester på nettet.

Et naturlig samtaleemne blant noen av de norske bibliotekarene som deltok var Oria og hvordan dette verktøyet fungerte hos de enkelte bibliotekene. Jeg gledet meg derfor til to innlegg som handlet om brukervennligheten til de ulike discovery-verktøyene brukt av Open University, UK og Södertörns høgskola utenfor Stockholm.

Keren Mills fra Open University hadde intervjuet 18 studenter. Studentene ønsket seg bl.a. et enkelt søkegrensesnitt ala Google, med god ranking på resultatene. De ønsket muligheten til å skrive inn deler av referansen direkte i søkefeltet og en klar indikasjon på om fulltekst var tilgjengelig. Mulighet for å se tidligere søk og ha sin personlige bokhylle sto også på studentenes ønskeliste.

Södertörns høgskola hadde brukt Primo siden 2012 og hadde nå tilrettelagt verktøyet etter å ha forsket på hva studentene ønsket seg. Mange studenter ytret at ranking var viktig, og de hadde derfor valgt å ranke pensumlitteraturen slik at den kom først på trefflistene.

Verktøyet er nå omdøpt til SöderScholar, og de har bl.a flyttet fasettene til høyre side slik at det skulle matche resten av websidene til institusjonen. Begrepsbruken ble samordnet med resten av nettsidene. Artig å se en annen versjon av Primo, enn vår Oria.

«Studentene vet at ingen Discovery-verktøy dekker alt». Slik konkluderte begge bibliotekene og hadde derfor valgt å linke til en liste over ressurser som viste hvilke som var inkludert i verktøyet. Kanskje et tips til oss også? Og kanskje det er like greit å fjerne ressurser som ikke fungerer optimalt sammen med Oria, i vårt tilfelle Ebsco.

Det var en sesjon med 3d printere i biblioteket, samtidig som de som ville kunne se en ekte 3d printer live i utstillingslokalet. Flere og flere bibliotek anskaffer en 3d printer, og et bibliotek i Michigan hadde faktisk hatt en slik i over 10 år. «Libraries are in fight for their lives» mente foredragsholder Heather Moorefield-Lang og bibliotekene lette etter måter å endre seg på. Hun hadde undersøkt en rekke bibliotek som hadde anskaffer 3d printere. Hun presenterte mange artige prosjekter innen 3d printing og de fleste suksesshistoriene kommer fra samarbeid med medisinstudier. Som f. eks at Universitetet i Michigan hadde laget modeller av barns neser, slik at studenter kunne øve seg på å hente ut fremmedlegemer. Flere bibliotek hadde også forsøkt å lage andre kroppsdeler.

Et annet innlegg inneholdt nyttige og artige tips om Spotify. Jeg var ikke klar over at tjenesten inneholder mange lydbøker for barn og voksne, både på norsk og engelsk. Det ligger også mange språkbøker og kjente historiske taler. De av dere som ikke abonnerer på Spotify kan også bruke tjenesten, men da med reklame og uten mulighet til å laste ned og høre offline.

Det mest spennende og nyttige foredraget kom fra Norge og Tromsø, det kommer en Mooc om informasjonskompetanse! Den heter ikomp-0010, og slippes offisielt i januar 2015. Mariann Løkse fra UIT Norges arktiske universitet, som tidligere har skrevet bok om informasjonskompetanse, presenterte den nye programvaren og arbeidet med dette læringsverktøyet.

Ikomp-0010 består av fire moduler, læringsstrategier, Informasjonssøk, Kildekritikk og Akademisk dannelse. Den finnes foreløpig bare en norsk utgave, men de planlegger en engelsk versjon. Programvaren er utviklet under tett samarbeid med studenter og undersøkelser av studentenes behov viser at det er et stort gap fra videregående til universitetet. Hva er en artikkel? Hvordan refererer jeg? Hva er akademisk skriving? Dette er noen av spørsmålene studentene hadde og som de får svar på i Ikomp-0010.

Det ligger ute en test på Bibsys sin plattform: http://edxtest.bibsys.no
Jeg har testet litt og syns dette er et nyttig verktøy, ikke bare for studentene, men også for oss som underviser studentene i informasjonskompetanse.

Konferansen er den første som har laget en egen konferanse-app, som kan lastes ned på ili.nymbol.co.uk, til glede for dem som ikke hadde mulighet til å være der. Men jeg er nå glad jeg fikk delta denne gangen, selv om konferansen kanskje var hakket dårligere enn tidligere år.

Har du lyst til å jobbe ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten? 

Ledig stilling som bibliotekar/forskningsbibliotekar

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, www.kunnskapssenteret.no, fremskaffer og formidler forskningsbasert kunnskap om effekt av tiltak, og arbeider med å måle kvalitet på utvalgte helsetjenester, for å bidra til gode beslutninger slik at brukerne får best mulig helsetjenester. Kunnskapssenteret har ca 200 ansatte og holder til i Oslo sentrum.

Ledig stilling i avdeling for kunnskapsoppsummeringer
Avdelingen fremskaffer og oppsummerer forskningsbasert kunnskap om effekt av tiltak for forebygging, kvalitetsforbedring, organisering, finansiering og regulering av helsetjenestene, og utarbeider metodevurderinger. Avdelingen arbeider også med strategiske tiltak for å støtte kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten, blant annet undervisning og bidra til drift av en søketjeneste.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene vil være knyttet til kunnskapshåndtering innen Kunnskapssenterets arbeidsområder
 • Støtte Kunnskapssenteret i rapportering av publikasjoner
 • Utvikle søkestrategier og å utføre systematiske litteratursøk for kunnskapsoppsummeringer
 • Delta i å utarbeide kunnskapsoppsummeringer
 • Bidra i Kunnskapssenterets søketjeneste og støtte medarbeidere i hele Kunnskapssenteret med bibliotekfaglige oppgaver
 • Undervisning i kunnskapshåndtering

Kvalifikasjoner

 • Bibliotekar-utdanning og relevant arbeidserfaring
 • Erfaring i å utføre systematiske litteratursøk
 • Erfaring med kunnskapsbasert praksis som metode
 • Erfaring fra prosjektarbeid og tverrfaglig samarbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 Søknadsfrist 27.11.2014

Se hele stillingsannonsen

Konferanse om metodevurdering i Oslo juni 2015

HTAi 2015.png
Hva slags kunnskap trenger helsetjenesten? Hvordan kan samarbeidet mellom de som produserer og de som etterspør kunnskapen bli bedre? Det er noen av spørsmålene som blir belyst på den internasjonale konferansen, HTAi2015 i Oslo 14.–17. juni.

Konferansen arrangeres av Health Technology Assessment international (HTAi), et internasjonalt nettverk av organisasjoner som lager metodevurderinger (HTA). Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten er lokalt vertskap for konferansen i samarbeid med sine nordiske søsterorganisasjoner.

Internasjonalt samarbeid og kunnskapsdeling
Hovedtemaet for konferansen er å fremme global innsats og samarbeid om kunnskapsproduksjon og deling. Konferansen samler deltakere fra hele verden, inkludert ledere i helsetjeneste og helseforvaltning, klinikere, pasienter, industri og forskere som er opptatt av metodevurdering.

Key speakers er Kunnskapssentrets Andy Oxman og redaktør i tidsskriftet The Lancet, Richard Horton.

For bibliotekarer
Konferansen er også interessant for bibliotekarer i medisin- og helsefaglige bibliotek. Undergruppen Information Resources Group (IRG) arrangerer workshop i forkant av konferansen, og håper å arrangere sesjoner med aktuelle tema i løpet av konferansen. Mer informasjon kommer.

Eksempler på tema som ble foreslått på workshop-evalueringen i 2014
1) text mining and semantic analysis (including an introduction to existing tools/programs)
2) searching for qualitative studies (for qualitative reviews)
3) searching for medical devices
4) searching for adverse effects data
5) search filters with examples and other effective approaches to finding the evidence

Det er åpnet for innmelding av abstracts, Fyll ut skjemaet nedenfor (HTAi 2015 workshop proposal template) med forslag til tema, og send til leder (David Kaunelis: DavidK@cadth.ca) eller nestleder (Ingrid Harboe: Ingrid.Harboe@kunnskapssenteret.no) innen onsdag 19. november.

Konferansen åpner for påmelding  27. januar 2015
Mer informasjon på konferansens egen nettside

HTAi 2015 workshop proposal template