Eksportere mange referanser fra Cinahl til EndNote

Har du gjort et litteratursøk i Cinahl, fått mange treff og overført 50 referanser om gangen inn i Folder, for deretter å importere alle referansene inn i EndNote?
Det er helt bortkastet tid når det finnes en enklere løsning.

I Cinahl er det mulig å importere opp til 25.000 referanser inn i EndNote (eller andre verktøy for referansehåndtering), men den muligheten er ikke synlig med mindre man har aktivert eksportmuligheten i Ebsco Admin (Delivery options > Allow export of up to 25,000 records).

Her er en veiledning fra University of Stirling
Veiledningen anbefaler å lagre filen med referanser i et Notepad-dokument og deretter importere filen inne fra EndNote. En snarvei er å klikke på lenken i e-posten, og så dobbeltklikke på .ris-filen og velge at filen skal åpnes i EndNote. Da legger referansene seg fint inn i EndNote (hvis ikke det fungerer kan du vurdere å definere at .ris-filer alltid skal åpnes med EndNote som program).

OBS: Det kan ta litt tid før du får e-posten fra Ebsco. Du bør også vente ca. 15 minutter før du åpner lenken du får i e-posten (det kan ta tid før filen er klar til å åpnes).

Finn fulltekst i EndNote ved hjelp av SFX

Flere av oss bibliotekarer har savnet et skikkelig lenkeverktøy for å gi en mer brukervennlig tilgang til fulltekst i det assorterte utvalg av databaser vi bruker til litteratursøk. Nå som SFX er på plass for Bibsys-bibliotekene er det blitt enklere å styre fulltekstkobling fra én konto i stedet for å legge det inn i hver database.

Men hva skjer når brukerne jobber med litteratursøking hjemmefra og ikke har VPN-oppkobling? Hvis de jobber fra en laptop kan de nå bruke SFX for å få EndNote til å finne fullteksten for dem når de er tilbake på jobb.  Og selvfølgelig kan man også bruke denne metoden på vanlige maskiner på jobb for å raskt finne fulltekst til referanser man har lastet ned til EndNote.

For at dette skal virke må hver bruker legge inn en URL i sitt EndNote-bibliotek:
1. Stå i EndNote > Edit > Preferences > Find Full Text
2. Hak av for «Open URL» og “PubMed Linkout”
3. I feltet “Open URL Path” skriver du http://bibsys-sfx3.hosted.exlibrisgroup.com/diasyk (erstatt diasyk med ditt biblioteks kortnavn fra Bibsys). Klikk her for en illustrasjon fra UiO.
Klikk på «Apply» og så på «OK».

Og slik finner du fulltekst:
1. Merk referansene som du vil finne fulltekst for (i EndNote-biblioteket ditt).
2. Klikk på References > Find Full Text > Find Full Text.
3. Du får opp en copyright-melding – klikk OK.
4. På venstre side kan du se fremdriften på søket.
Der EndNote finner fulltekst i HTML-form (men ikke PDF) vil det legges inn en URL-lenke i referansen.

5. PDF-en vil kobles til riktig referanse (en binders viser at referansen har en PDF).
Du kan senere åpne PDF-en ved å høyreklikke på referansen > File Attachments > Open File. Alternativt kan du lese PDF-filen inne i EndNote (til høyre for Preview nederst/til høyre avhengig av hvilken layout du har valgt i EndNote).

En ekstra bonus er at brukerne kan bestille artikler de ikke får opp fulltekst til:
Høyreklikk på en referanse > velg URL > Open URL link > Bestill fra SFX-menyen.

OBS: Hvis dine brukere benytter en laptop hjemmefra og så kobler seg på nett på arbeidsplassen er det viktig at nettpunktet de bruker på jobb har en IP-adresse som er meldt inn til tidsskriftleverandørene. Noen institusjoner benytter forskjellige IP-spenn til laptop-bruk som skal gå utenom vanlig institusjonsnett.

Takk for vennlig bibliotekartips fra UMED/Universitetet i Oslo!