Du vil ikke tro hva som er årets nye MeSH-termer!

Men jeg kan røpe såpass at Nuns og Monks er blant de.

Nuns clamming, Library of Congress Prints and Photographs Division, Toni Frissell Collection

[Nuns clamming. Library of Congress Prints and Photographs Division, Toni Frissell Collection.]

I tillegg til at MeSH oversettes, så er det et vokabular i endring. Hvert år endres hele MeSH-vokabularet noe etter vurderinger fra The Medical Subject Headings Section Staff.

Endringene deles inn i tre kategorier

  • Slettede MeSH-termer
    Det er 4 slettede termer, og disse er uansett erstattet med noe annet. In vitro er f.eks erstattet med In vitro techniques.

Her finner du full nyhetssak fra NLM bulletin.

Stort sett har ikke MeSH-oppdateringen så mye å si for meg personlig, men det kan alltid være en god ide å undersøke om en har lagret et søk (og har e-postvarsling) hvor disse endringene har noe å si, eller om noen nye begreper passer inn i noe av undervisningsmaterialet.